EES som beslutsstöd är fel väg att gå för vården

Ett brett infört beslutsstöd för vården vore bra, men inte EES, skriver Mikael Hoffmann i ett blogginlägg.

5 Dec 2019, kl 14:50
0

”Den nationella läkemedelslistan kommer dela information om förskrivna och uthämtade receptbelagda läkemedel mellan patienter, vården och apotek. I samband med detta lyfts förstås frågorna om beslutsstöd återigen.

Bland annat utreds åter igen vid E-hälsomyndigheten hur elektroniskt expertstöd, EES, avsett för stöd vid expedition på apotek ska kunna ge nytta utan även i hälso- och sjukvården. Som förskrivare och tidigare ansvarig för en patientjournal i en region så kan jag på en gång säga att EES är fel väg att gå för vården.”

Läs hela Mikael Hoffmanns blogginlägg här.