Annons
Diskussionen fortsätter om Läkemedelsboken
Så här såg Läkemedelsboken ut när den fortfarande gavs ut i tryckt form. Foto: Helene Wallskär

Diskussionen fortsätter om Läkemedelsboken

Läkemedelsverket ska under nästa år undersöka hur Läkemedelsbokens kunskapsstöd kan ges i framtiden.

18 dec 2018, kl 13:06
0

Läkemedelsverkets styrelse har fattat sina budgetbeslut för 2019 och står fast vid att myndigheten inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva Läkemedelsboken. Men  myndigheten har till viss del tagit fasta på den kritik som nedläggningsplanerna har mött sedan de blev kända. Anställda på apotek och inom hälso- och sjukvård har, som Läkemedelsvärlden speglat, framhållit att Läkemedelsboken är en viktig källa till producentobunden, kliniskt relevant information om läkemedelsbehandling inom stora sjukdomsområden.

Läkemedelsverket meddelar nu att Läkemedelsboken kommer att finnas tillgänglig digitalt även under 2020 (utan uppdateringar) och inte bara under nästa år som tidigare sagts. Och eftersom “Läkemedelsboken utgör ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården” ska Läkemedelsverket enligt ett pressmeddelande “se över hur det kunskapsstöd boken utgör fortsatt skulle kunna se ut”. Detta ska ske inom ramen för ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Rådet för styrning med kunskap

Läkemedelsverket kommer inom ramen för det partnerskap som ingåtts mellan SKL och Rådet för Styrning med Kunskap, att undersöka hur det kunskapsstöd som boken utgör för hälso- och sjukvården fortsatt skulle kunna se ut.

Läkemedelsboken kostar i dag cirka 2,5 miljoner kronor om året att producera. Utöver detta behövs omedelbara tekniska investeringar på 5-6 miljoner för fortsatt ordinarie drift, pengar som myndigheten inte anser sig kunna avsätta.

– I en ekonomisk översyn blev det tydligt för oss att vi måste fokusera på de kanaler och produkter som bedöms vara effektiva och viktigast för att nå mottagarna med Läkemedelsverkets unika kunskap, säger Maja Marklund, direktör på Läkemedelsverket.