Annons

Diabetesläkemedel utan viktökning och hypoglykemier på väg

Endast 30-50 procent av de patienter som idag behandlas med orala antidiabetika har väl reglerade blodsockernivåer. Därför är behovet av nya läkemedel stort. Fas II-studier med läkemedelskandidaten sitagliptin gav ingen viktuppgång hos försökspersonerna och risken för hypoglykemi var låg.

23 aug 2005, kl 18:00
0

Vid födointag stimulerar tarmhormonet GLP-1 insulinfrisättning. En höjd nivå av hormonet skulle därför hjälpa typ 2-diabetiker att sänka sin blodsockernivå. Men eftersom GLP-1 har kort halveringstid är det lönlöst att administrera själva hormonet till patienter, då det bryts ner snabbt.
För att tillämpa kunskapen om GLP-1 finns det två andra vägar att gå, menar Suad Efendic, professor i endokrinologi vid Karolinska institutet. Hans forskargrupp var först i världen med att påvisa hormonets antidiabetogena effekt.

Peptid från ödla

Antingen kan man skapa en analog till hormonet. I sådana fall krävs att analogen har längre halveringstid än mänskligt GLP-1. Ett sådant läkemedel finns redan godkänt i USA sedan den 1 juni, nämligen Amylin Pharmaceuticals och Eli Lillys exenatid (Byetta). Det är en naturlig peptid som kommer från den amerikanska ödlan gilamonster. Peptiden är mycket lik mänskligt GLP-1, men har längre halveringstid.

Den andra vägen är att hämma nedbrytningen av GLP-1. Sitagliptin som utvecklas av MSD tillhör en klass substanser som gör just det. Medlet blockerar enzymet dipetidylpeptidas 4 (DPP4) som bryter ner GLP-1.

Multicenterstudier utförda på över tusen patienter som presenterades av MSD på American Diabetes Associations möte i San Diego under sommaren har visat att sitagliptin tycks ha flera fördelar jämfört med dagens antidiabetika.
Läkemedlet, som administreras peroralt, gav ingen viktuppgång hos försökspersonerna och risken för hypoglykemi var låg. Anledningen till att lågt blodsocker undviks är att sitagliptin, till skillnad från dagens sulfonureider, endast verkar då blodsockerhalten är hög.

MSD är inte det enda företag som arbetar med DPP4-hämmare; bland annat har Novartis en liknande produkt i pipeline.

Ingen försämring

Suad Efendic är positiv till att företagen utvecklar medel med principen att höja GLP-1-halten i blodet.

? I djurförsök har betacellsfunktionen bevarats både vid behandling med GLP-1-analoger och med DPP4-hämmare. Det finns en stor förhoppning att betacellsfunktionen ska bevaras också hos människor med dessa läkemedel. Då blir inte patienterna sämre och sämre som det är idag, säger han.
Vid årsmötet för European Association for the Study of Diabetes i september ska MSD för första gången presentera resultat för sitagliptin för en europeisk publik.