Den svenska forskningen allt mindre betydelsefull

Genom sammanslagningen med Monsanto skjuts planerna på Pharmacia & Upjohns forskningsanläggning i Stockholm ytterligare på framtiden. Det nya företaget kommer främst att satsa på forskning inom områden som inflammation och cancer.

6 jun 2002, kl 08:02
0

Annons

Efter fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto blir den svenska forskningen i företaget ännu mer marginaliserad. Det finns en stark internationell trend att koncentrera läkemedelsforskning till USA och det finns ingen anledning att förmoda att den nya Pharmaciakoncernen med amerikansk ägardominans och med amerikansk forskningschef kommer att frångå denna trend.


Trots ivriga försäkringar från företagets ledning om en fortsatt respekt för och satsning på svensk forskning har planerna på en ny forskningsanläggning i Stockholm uppskjutits på obestämd tid. Många forskare har redan tvingats lämna Pharmacia & Upjohn och denna process kommer sannolikt att accelerera. I en hårdnande intern konkurrens, och med en allt tuffare läkemedelsmarknad, kommer ledningen att satsa på de forskare som kan ta fram de mest spännande projekten.


Men Göran Ando, Pharmacia & Upjohns forskningschef, som i det nya Pharmacia kommer att få underordna sig Monsantos forskningschef Philip Needleman, hävdar att inget har förändrats när det gäller satsning på den metaboliska forskningen i Sverige. Den har på senare år fokuserats på områden som diabetes, fetma och tillväxtfaktorer, som är ett stort och viktigt område, där det finns stort behov av nya läkemedel, menar han.


Under det kommande året kommer man att gå igenom alla forskningsområden i det nya företaget för att utvärdera var man är mest konkurrenskraftig.


? Vi vill naturligtvis satsa våra resurser på väldigt kraftfulla områden och i det nya företaget får vi ännu större möjligheter och mer pengar till det, säger Göran Ando.


Men gäller det även svensk forskning?


? Det får vi se. Pharmacia är ett globalt företag och vi vill satsa på det som går bra. Den metaboliska forskningens status har inte förändrats, men just nu är det definitivt fel tid att göra långsiktiga satsningar och att sätta spaden i jorden för det centrum vi tidigare planerade i Stockholm.


Göran Ando hänvisar också till det dåliga forskarklimatet i Sverige, som gör att vi har svårt att locka till oss bra forskare.


När Fred Hassan presenterade vilka forskningsområden som han ser som mest betydelsefulla är det främst inflammation och cancer som han lyfter fram. Mycket av forskningen kommer att ske från en ?COX-2 plattform?.


En fördel för svensk räkning kan vara att det metaboliska forskningsområdet inte finns med i Monsantos forskningsportfölj. Däremot kan det italienska bolaget få stryka på foten eftersom cancerforskningen är ett prioriterat område inom Monsanto.


 


Spetsfunktioner försvinner


Sören Gyll, styrelseordförande i Pharmacia & Upjohn har i annat sammanhang sagt att läkemedelsföretag som via fusioner flyttat huvudkontoren ur landet snart också börjar flytta ut forskningsfunktioner.


Med huvudkontoret följer ofta flera viktiga funktioner och när spetskompetens lämnar landet blir det också mindre attraktivt för investeringar.


Pharmacia & Upjohn har cirka 5 000 anställda i Sverige, cirka 1 000 personer arbetar inom forskning och utveckling. Från fackligt håll befarar man att den svenska delen i det nybildade bolaget riskerar att drunkna i det amerikanska bolaget.


 


Renodlar läkemedel


?Pharmacia Corporation? blir  namnet på det nya företag som bildas genom fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto. Namnet speglar det nya företagets kärnverksamhet, ett snabbväxande läkemedelsföretag, enligt Fred Hassan, koncernchef för Pharmacia & Upjohn.


Fred Hassan har tidigare deklarerat att stora fusioner ofta skapar stora problem och han har inte ändrat inställning rent generellt. Men när två företag passar så bra ihop som Pharmacia & Upjohn och Monsanto är det annorlunda, menar han. Det som Fred Hassan lyfter fram är fördelen av att två medelstora läkemedelsbolag tillsammans ska kunna växa mycket snabbare än var för sig.


Han hänvisar också till att spelreglerna på läkemedelsområdet ändras snabbt. Allt fler företag går samman och blir större. En förutsättning för att lyckas på den viktiga USA-marknaden. Företagen behöver också ha en riktig storsäljare för att lyckas, vilket nu Pharmacia hoppas få i Celebra (Celebrex i USA).