?Citera korrekt, Richard!?

PRIMÄRPREVENTION MED STATINER, FÖRSTA INLÄGGET, KOMMENTAR TILL UTTALANDE AV RICHARD BERGSTRÖM
I LMV 7-8/04 (SID. 11, SE LÄNK TILL HÖGER)

24 sep 2004, kl 16:42
0

Annons

Högt värderade Lif:ar! Om man ska citera bör man göra det korrekt; det är faktiskt bara ?en av nästan 600 (närmare bestämt 556 medelålders män) som får sitt liv räddat? med primärpreventiv statinterapi. Och eftersom effekten inte är signifikant kan inte ens denne ende vara säker på sin sak. Man kan också uttrycka det så här i samtalet med en frisk person med hyperkolesterolemi: ?Om du tar det här medlet i 600 år kan det rädda ditt liv.? På grund av bristen på signifikans bör man dock tillägga ?kanske?.

Arne Melander
Professor, chef NEPI

PS: Och då har vi bortsett från riskerna, dels med sänkt livskvalitet som många upplever när de ställs på läkemedel, dels med somatiska biverkningar.