Annons

Byten till billigare läkemedel sparar miljoner

Efter ett kvartal med den nya läkemedelsreformen har apotekets personal genomfört cirka 430 000 byten till billigare läkemedel. Varje byte har i genomsnitt gett 32,5 kronor i besparing vilket sammanlagt, för det första kvartalet, blir cirka 14 miljoner kronor. Men Apotekets snittkostnad för varje byte beräknas internt inom företaget till cirka 25 kronor. – Så […]

11 feb 2003, kl 14:08
0

Annons

Efter ett kvartal med den nya läkemedelsreformen har apotekets personal genomfört cirka 430 000 byten till billigare läkemedel. Varje byte har i genomsnitt gett 32,5 kronor i besparing vilket sammanlagt, för det första kvartalet, blir cirka 14 miljoner kronor.

Men Apotekets snittkostnad för varje byte beräknas internt inom företaget till cirka 25 kronor.

– Så nettoeffekten blir bara runt 7,50 per byte, säger Hans Selander, ansvarig för reformen på Apoteket.

Omräknat på årsbasis har reformen hittills inneburit en besparing på läkemedelsnotan på cirka 230 miljoner kronor där den största delen, cirka 180 miljoner kronor, kommer av den prispress som reformen utlöste tidigt i höstas.

Resterande del, cirka 50 miljoner kronor, kommer av de byten som apotekspersonalen gör.

– Reformen är ännu i sin linda, men de positiva effekterna har börjat visa sig, säger Stefan Carlsson, Apotekets vd.

Han är fortsatt positiv inför framtiden.

– I år kommer flera patent att gå ut. På fredag börjar vi sälja de första Losec-kopiorna och i april går patentet på Zocord ut, som är det mest sålda läkemedlet. Vi uppskattar att patenten som går ut i år kan resultera i prissänkningar på 300 miljoner kronor.

Under det första kvartalet med de nya läkemedelsförmånerna som trädde i kraft den 1 oktober, expedierades totalt 7,7 miljoner nyutskrivna recept. Över 50 procent var på läkemedel som kunde bytas ut. Av dessa kunde de flesta, 85 procent, expedieras direkt eftersom förskrivaren redan från början skrivit ut det billigaste läkemedlet som apoteket lagerförde.

Total har 265 000 kunder motsatt sig byte och själva betalat mellanskillnaden för att få det dyrare läkemedlet. För 91 procent av dessa var merkostnaden under 25 kronor.