Annons

Bowling är inte tillåten marknadsföring

Anmäld: Leo Pharma Anmälare: Landstingsförbundet Ärende: Inbjudan till läkemedelsinformation med efterföljande mat och bowling Ärendenr: NBL 578/01 I februari 2001 inbjöd Leo Pharma till kvällsinformation om produkterna Selexid och Daivonex. Inbjudan skedde per brev och riktades bara till manliga läkare i södra Stockholm. Enligt brevet inbjöd Leo till "en helkväll med information om Daivonex och […]

21 sep 2001, kl 17:07
0

Annons

Anmäld: Leo Pharma

Anmälare: Landstingsförbundet

Ärende: Inbjudan till läkemedelsinformation med efterföljande mat och bowling

Ärendenr: NBL 578/01

I februari 2001 inbjöd Leo Pharma till kvällsinformation om produkterna Selexid och Daivonex. Inbjudan skedde per brev och riktades bara till manliga läkare i södra Stockholm. Enligt brevet inbjöd Leo till "en helkväll med information om Daivonex och Selexid med efterföljande mat och bowling". Av inbjudan framgick inte hur mycket tid som var avsatt till de olika programpunkterna.

Landstingsförbundet anser att inbjudan på flera punkter strider mot det gällande avtalet om information och utbildning som har träffats mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen.

NBL har en lång diskussion i ärendet. Enligt nämndens praxis framgår att förmåner och kringarrangemang vid en sammankomst måste betraktas som enkla för att inte komma i konflikt med det centrala syftet med avtalet ? att samarbetet sker ansvarsfullt och meningsfullt och att parterna behåller sin beroende ställning till varandra.

I ett tidigare liknande ärende ansåg NBL att man hade nått gränsen för vad som kan godtas gällande ekonomiskt värde. I detta ärende har den gränsen överskridits och inget har hänt sen dess som gör att NBL omvärderar sin praxis. Gränsen för det godtagbara har passerats och därför fälls Leo Pharma. Dessutom anser NBL att middagen tillsammans med bowlingen har fått en alltför framskjuten plats i programmet, samt att bowling saknar all sakligt samband med kvällens syfte ? läkemedelsinformation.

NBL:s bedömning är att Leo Pharma har handlat i strid med Regler för läkemedelsinformation och företaget åläggs att betala en NBL-avgift om 50 000 kronor.