Annons

Vad vill staten med Apoteket AB?

18 sep 2009, kl 11:34
0

Annons

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Staten har vid utförsäljningen av Apoteket AB behållit ca 40 procent av
apoteken. Den allmänna uppfattningen är att resten av bolaget kommer
att privatiseras efter ca tre år. Att inte allt såldes ut på ett bräde
kan ha såväl säkerhetsmässiga, ekonomiska som opinionsmässiga skäl.

Utförsäljningen av resten stoppas rimligen vid ett regimskifte 2010 med hänsyn till oppositionens redovisade motstånd mot avmonopoliseringen. Om den borgerliga regeringen sitter kvar blir frågan vad restposten kommer att vara värd när de flesta konkurrenter redan etablerats på marknaden.

Det är mot ovanstående meningsfullt att diskutera vad staten vill med bolaget under mellantiden. Det finns två huvudspår. Endera följs spåret för SVT och Systembolaget och Apoteket AB åläggs fortsatt visst samhällsuppdrag eller så väljer man Vattenfallspåret och kramar ur så mycket vinst man kan. Ombyggnaden av shoppar och samarbetsavtal med ICA antyder det senare valet.

I det nya verksamhetsavtalet, som gäller från 1 juli, finns inget samhällsansvar redovisat. Det handlar främst om bolagets ansvar för vissa verksamheter till den 1 juli 2010, då nya aktörer väntas ha etablerat sig samt om avgifter till Apotekens Service AB. Borta från tidigare avtal är kravet att Apoteket AB skall samråda med vården, kommunerna och handikapporganisationerna inför nyetableringar. Borta är också kravet att priserna på produkter utanför läkemedelsförmånen skall vara skäliga med hänsyn till syftet med försäljningen och bolagets kostnader. Till skillnad från sina konkurrenter kan Apoteket AB i praktiken inte gå i konkurs. Denna livlina borde motivera några särskilda uppgifter på läkemedels-/folkhälsoområdet.

En vink om bolagets inriktning ges i årsredovisningen för 2008, som godkänts av styrelsen och därmed av statens representant. Fyra värderingar skall vara vägledande: Trovärdighet, Omtänksamhet, Nytänkande och Handlingskraft. En avgörande fråga är trovärdigheten. I företagets annonser under senare tid tycks försäljning av kosttillskott och naturmedel vara den stora uppgiften med bl.a. återkommande reklam för Rosenrot (traditionellt växtbaserat läkemedel). Produktens brist på effekt redovisades i en debattartikel i DN den 6 juni. Försäljningen tär därför på trovärdigheten. Texten ?används mot? är oansvarig och undviker frågan om produkten hjälper eller ej, vilket Apoteket AB borde svara på. Att tumma på trovärdigheten fjärmar Apoteket AB från Hälso- och sjukvården med sitt credo ?vetenskap och beprövad erfarenhet?

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här