När patienten själv får välja

  10 Okt 2007, kl 18:57
  0

  Om bloggen

  Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

  Under den knastertorra rubriken ?Regulatory affairs, i går, i
  dag, och imorgon? samlades idag en mängd myndighetspersoner och
  industrirepresentanter för att diskutera vad framtiden har att erbjuda i form
  av regelverk för läkemedelsbranschen. Bilden som målades upp är att
  myndigheterna förvisso kommer att få mycket att göra. Men den tuffaste delen av
  jobbet, nämligen att fatta besluten, kan i allt större utsträckning komma att
  hamna i knät på patienten.

  Det var tre vise män med åldersnoja som stod på
  Chinateaterns scen idag. Europeiska läkemedelsverkets chef Thomas Lönngren
  samsades med Tomas Salmonson, Sveriges representant i EMEA:s kommitté för
  humanläkemedel och Richard Bergström, vd för svenska
  Läkemedelsindustriföreningen. Alla drog de sin version av de senaste tjugo
  årens utveckling av läkemedelsområdet. Tydligen var uppdraget lite stressande
  för herrarna eftersom de tvingades inse att de hade ett självupplevt historiskt
  perspektiv att komma med.

  Historia i all ära, men intressantast blev det förstås när
  de ställde in siktet på framtiden. Tomas Salmonson såg framför sig ett antal närliggande
  frågeställningar. Bland annat anade han att den gyllene regeln som säger att priset
  inte ska påverka om ett läkemedel ska bli godkänt eller inte är på väg att
  luckras upp. Det förhållningssättet blir allt svårare att hålla menar
  Salomonson i takt med att vården inom EU bli mer integrerad. När godkännandeprocessen
  enbart analyserar risk och nytta kan det få konsekvensen att ett läkemedel kan
  bli godkänt i hela EU, men bara finnas tillgängligt i hälften av medlemsländerna
  för att resten tycker det är för dyrt. Kanske kommer det i längden bli så svårt
  att förklara att hälsoekonomiska överväganden letar sig in i
  godkännandeprocessen.

  Ett alternativt scenario skulle enligt Salomonson vara att myndigheterna
  fattade färre beslut och i stället enbart tog fram beslutsunderlag. Själva
  beslutet om ett läkemedel ska användas eller inte ska sedan tas av den enskilda
  läkaren, patienten eller den som håller i plånboken.

  Om ett sådant scenario skulle bli verklighet står
  myndigheter och industri inför en enorm pedagogisk uppgift. Så sent som i förra
  veckan sa en bekant till mig, en vanlig icke läkemedelsskolad medborgare, apropå ett visst läkemedels säkerhet: ?men om ett
  läkemedel är godkänt så är det väl säkert, eller??.

  Jo. Det är ju den trygga skuldra man som patient vill kunna
  luta sig mot. Men skuldran verkar fundera på att ta ett steg tillbaka.

  Samtidigt sa EMEA:s chef Thomas Lönngren att han nog tror
  att lagen om att läkemedelsföretagen inte får lämna någon information om
  receptbelagda läkemedel direkt till patienten måste luckras upp. Detta eftersom
  hälso- och sjukvården inte kommer att kunna klara informationsbördan. Om både Salmonson och Lönngren framtidsscenarior faller in, då finns det en hel del att fundera över. 

  En positiv nyhet i det perspektivet är i sådana fall Thomas
  Lönngrens löfte om att de ska bygga om EMEA:s hemsida. Äntligen! är väl ett
  passande ord så här i Nobeltider.   

  Förövrigt har jag under den senaste tidens olika konferenser och
  möten blivit allt mer förskräckt över den totala dominansen av äldre
  herrar. Idag har jag hittat kvinnorna. De arbetar tydligen med regulatory affairs.

  Lägg till ny kommentar

  Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

  Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här