Annons

Gemensam agenda för life science

23 apr 2015, kl 08:01
0

Annons
Birgitta Karpesjö
Kommunikationschef, Apotekarsocieteten

Om bloggen

Här skriver våra gästbloggare regelbundet om ämnen som de funderat på och har tankar om. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

En nationell departementsöverskridande strategi för life science är en av de frågor som står högt på Apotekarsocietetens agenda. Med den samlade kompetensen från alla de olika professioner inom läkemedelsområdet som vi samlar ser vi vikten av en samsyn från tidig utveckling till forskning. Det som gör frågor kring detta område mer komplext än en del andra områden är att dess intressenter finns inom så många olika verksamheter. Om vi pratar politik är det minst tre departement. Utbildningsdepartementet som har hand om högre utbildning och forskning, näringsdepartementet som har hand om näringslivsfrågor och socialdepartementet som har hand om den sjukvård som både är en användare av de produkter som ryms inom life science men också är en viktig part i utveckling av området.

Den tidigare regeringen utsåg sommaren 2014 Susanne Ås Sivborg till att utreda förutsättningarna för en svensk life science strategi. Resultatet av det arbetet presenterades under hösten och visade på att behov och förutsättningar finns.

Sommaren 2014 tog även stiftelsen Forska!Sverige initiativ till projektet Agenda för hälsa och välstånd, ett projekt med 25 olika organisationer med representanter från universitet, sjukvård, företag, fackförbund, intresseorganisationer. Resultatet av projektet presenteras vid en konferens den 6 maj.

Nyligen har även Anders Lönnberg utsetts av regeringen till samordnare av arbetet med att ta fram en nationell life science strategi. I detta arbete blir Agenda för hälsa och välstånd en viktig pusselbit. Inte minst genom att projektet har haft deltagare från den mångfald av de alla delar som inryms i hela den kedja som är life science. Syftet med projektet har varit att komma med konkreta förslag på hur dessa idéer ska omsättas i praktiken. I detta projekt har de ingående parterna fått vara med och ge förslag. Detta gör att Agenda för hälsa och välstånd kommer att bli en viktig del i att gå från ord till handling i att Sverige får en nationell departementsövergripande life science strategi som kan gå från ord till verkstad.

Kommentera

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här