Biosimilars på framfart

Under det första halvåret 2007 har europeiska
läkemedelsverket EMEA fått in totalt 42 ansökningar om nya läkemedel. Åtta av dem
handlade om biologiska kopior, så kallade biosimilars.

18 okt 2007, kl 17:40
0

Förra året fick EMEA in 77
ansökningar, vilket var rekord. En prognos över antalet ansökningar som kommer
att lämnas in till myndigheten under 2007 visar att rekordåret 2006 inte var en
tillfällighet. Under det första halvåret i år har det kommit in 42 ansökningar,
och myndigheten räknar med ytterligare 52 ansökningar innan året är slut.

Särskilt tydligt är det att antalet ansökningar med
biosimilars är på uppgång. Hittills i år handlar åtta av ansökningarna om
biosimilars, och EMEA räknar med åtta till under året. Biosimilars är kopior av
biologiska läkemedel som till exempel tillväxthormoner, TNF-alfahämmare och
insuliner.