?Betraktaren avgör vad som är vackert?

LÄKEMEDELSUTVECKLING, ÅTTONDE INLÄGGET, REPLIK PÅ LARS LINNERSTENS INLÄGG I LMV 9/05

27 sep 2005, kl 19:41
0

"Beauty is in the eye of the beholder?, brukar man säga. Det finns ingen objektiv skönhet ? det är betraktaren som avgör vad (eller vem) som är vackert. Likadant är det med innovation. Det är användarna som avgör vilket värde en ny produkt har. Ett patent ger ett skydd för en uppfinning, men det garanterar inte att uppfinningen uppfattas av kunderna som värdefull.

Fallet med nya läkemedel som utgör enantiomerer ställer frågan på sin spets: det finns enantiomerer som jag tycker uppenbart visar stort medicinskt värde. Och det finns andra som bidrar inkrementellt till läkemedelsutvecklingen. I slutändan är det användarna (i vårt fall förskrivare och patienter) som avgör vad som är värt att användas. Vad jag som företrädare för branschen önskar är en större förståelse att alla framsteg ? stora som små ? är av värde. Och att det är först när det kommit ut på marknaden som man ser det sanna, relativa värdet av nya läkemedel. För att man skall få den erfarenheten måste man ha ett öppet sinne att testa det nya ? och sedan bestämma sig för om man gillar det eller inte.

Richard Bergström
Vd, Läkemedelsindustriföreningen