?Besvara frågan på förpackningen istället?

VARNINGSTRIANGELN, KOMMENTAR TILL ARTIKEL I LMV 1-2, SID. 11

24 feb 2005, kl 13:32
0

Annons

Jag äter sedan länge läkemedel med triangel på. Jag anser dock att triangeln har varit en ganska bra varning. Jag tror att det är så att man sällan läser bipacksedeln ordentligt eller inte alls.
Därför tror jag att det viktigaste för att få uppmärksamheten till att läsa bipacksedeln är genom en tryckt text på förpackningen. Kanske en enkel, besvarad fråga i stil med ?Kan jag köra bil om jag tar denna medicin?? eller ?Kan jag inta alkohol om jag tar denna medicin??

Frågor gör alla nyfikna. Även om de inte tänkt dricka alkohol så vill de veta svaret.

Annicka Spiik