Annons

Bättre övervakning av antibiotikaresistens

Smittskyddsinstitutet och landets mikrobiologiska laboratorier
förbättrar övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier. Genom
systemet Svebar kan laboratorierna snabbt upptäcka nya resistensproblem.

28 mar 2012, kl 13:26
0

Annons

Svebar (Svensk bevakning av antibiotikaresistens) är ett nytt system som landets mikrobiologiska laboratorier ska använda för att snabbt upptäcka nya resistensproblem. Systemet skickar automatiskt en datafil varje natt från varje laboratorium till Smittskyddsinstitutet med aktuella odlingsresultat. Systemet larmar automatiskt vid oönskade förändringar i resistensförekomst och vid fynd av särskilt allvarlig resistens. Informationen är avidentifierad och ger möjlighet att följa resistensutvecklingen över tid.

– Svebar är ett världsunikt nationellt samarbete för snabb återkoppling och tidig varning för antibiotikaresistens. Tidigare har fördröjningen mellan upptäckt av ett misstänkt problem till att motåtgärder vidtas varit ett stort bekymmer som bidragit till att spridning av resistens har kunnat fortgå. Genom systemet kommer resistens att på ett harmoniserat sätt kunna övervakas lokalt och nationellt så att nödvändiga åtgärder vidtas utan dröjsmål, säger Gunnar Kahlmeter, expert på antibiotikaresistens och ansvarig för utvecklingen av programmet Svebar på SMI, i ett pressmeddelande.