Annons

Barnvacciner toppar biverkningsligan

I läkemedelsverkets statistik från 2008 är barnvaccinerna de som får
flest anmälningar. På tredje plats hamnar blodförtunnaren warfarin som
också står för flest rapporter om allvarliga biverkningar.

27 apr 2009, kl 12:27
0

Annons

Under 2008 tog Läkemedelsverket emot 4739 rapporter om biverkningar från hälso- och sjukvården. Av dessa var de allra flesta spontanrapporter och 176 kom från olika icke-interventionsstudier. Allra flest biverkningsrapporter gjordes för de två barnvaccinerna Tetravac och Infanrix, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det handlade främst om lindriga komplikationer som hudrodnader, utslag och feber.

Ett av de mest anmälda preparaten är det blodförtunnande medlet Waran (warfarin). Läkemedlet stod också för 138 allvarliga biverkningar. Definitionen på allvarlig biverkan är att den antingen ledde till döden, var livshotande eller krävde förlängd sjukhustid.

Att warfarin ligger så högt upp beror på de egenskaper det har som blodförtunnare. Om det inte är rätt inställt med avseende på dos kan det leda till livshotande blödningar i buk eller hjärna. De substanser som, näst efter warfarin gav upphov till flest rapporter om allvarliga biverkningar förra året var Enbrel (etanercept), Trombyl (acetylsilicylsyra), Remicade (infliximab) och läkemedel med blodtrycksskänkande enalapril.  Enbrel och Remicade är biologiska läkemedel mot bland annat reumatoid artrit.

Biverkningsrapporteringen under 2008 liknar i stort den under 2007. Även då toppades listan av Tetravac och Infanrix, följt av Waran.