Annons

Apoteksbolaget räknar med att monopolet bryts

Apoteksbolaget utgår ifrån att de receptfria läkemedlen släpps ut i varuhusen, men någon ytterligare avreglering räknar man inte med. Det meddelar VD Arne Björnberg som nu förbereder bolaget på konkurrensen.? Ingen ska tro att Apoteksbolaget kommer att ligga där som en strandad val och låta sig slaktas, för det kommer vi nämligen inte att göra, säger han.

20 jul 2002, kl 17:27
0

Annons

Apoteksbolagets VD Arne Björnberg räknar kallt med att Lars Jeding kommer att föreslå att Apoteksbolagets monopol på receptfria läkemedel ska upphöra. Någon mer långtgående avreglering av apoteksverksamheten ser han dock som osannolik.
? Vår hypotes för närvarande är att monopolet kommer att luckras upp på OTC-sidan. Det finns många signaler om det, inte minst från vår främste ägarföreträdare, säger Arne Björnberg och syftar på det uttalande som Margot Wallström gjort i tidningen Farmacifacket för några månader sedan.
Där säger hon sig vara positiv till vissa receptfria läkemedel i livsmedelsaffärer, men helt emot privatägda apotek.
Arne Björnberg själv är dock helt emot tanken på receptfria läkemedel i vanliga affärer. Han kan inte se ett enda skäl till att bryta Apoteksbolagets monopol, ens där.
? Innan jag började i den här branschen skulle jag nog själv ha sagt att, visst det kan man väl anförtro svenskarna att få köpa ett tjugopack Alvedon, men under det här året har jag träffat tillräckligt mycket tokfink som skulle må väldigt bra av att ställas öga mot öga med en farmaceut. Inte för att detta säkerställer att man inte missbrukar dessa medel, men chansen ökar markant att man råkar in i en konversation och får reda på att det kan vara farligt.
Den ökade tillgängligheten av receptfria läkemedel efter klockan 18:00 har förts fram som ett argument för en avreglering och det kommer Apoteksbolaget möta med ett ökat öppethållande. Även om Arne Björnberg är noga med att poängtera att idéerna om ett ökat öppethållande inte är ett resultat av det yttre hot som eventuella förändringarna i monopolsituationen innebär utan är ett sedan länge känt önskemål från kunderna som nu kommer att realiseras.


Inte speciellt orolig
Förlängda öppet-tider är bara en av de förändringar av apoteksverksamheten i Sverige som är tänkbara i framtiden. I ett scenario där monopolet på de receptfria läkemedlen inte längre finns kvar ser Arne Björnberg som en möjlig utveckling att Apoteksbolaget utvecklar ett eget varumärke och börjar sälja grön-vita receptfria varor. Ett område som han då ser som extra intressant är t ex nikotinersättningsmedel, typ Nicorette.
? Vad alla måste begripa är att det inte kommer att bli frågan om att Åhléns och de andra ska storma in på detta jungfruliga fält och tro att Apoteksbolaget kommer ligga där som en strandad val och låta sig slaktas. Det kommer vi nämligen inte att göra, säger han.
Samtidigt är han inte speciellt orolig för att varuhusen och servicebutikerna kommer att ta någon större del av kakan om de skulle få börja sälja receptfria läkemedel. I de avreglerade marknader som finns i Europa har apoteken fortfarande kvar en marknadsandel på mellan 67 och 87 procent. Och eftersom de receptfria läkemedlen endast står för knappt 10 procent av Apoteksbolagets totala omsättning skulle inte en minskning av bolagets marknadsandelar vara någon större katastrof för bolaget, totalt sett.
? Varje tiotal procent som vi tappar på OTC-sidan innebär bara 0,7 procent av vår totala omsättning, säger han. Men tro för den skull inte att vi inte kommer att kämpa till sista blodsdroppen för varje procentandel av marknaden. Dessutom kommer OTC-marknaden nästan spiksäkert öka vid en avreglering.


Svårt att avreglera
Arne Björnberg menar dock att konkurrensen inte kommer att vara på lika villkor om nu regering och riksdag beslutar sig för att släppa den receptfria marknaden fri. I Apoteksbolagets avtal med staten står det t ex uttryckligen att bolaget inte får använda intäkter från den receptbelagda försäljningen för att subventionera den receptfria. En i och för sig sund begränsning, menar Arne Björnberg, men för varuhusen finns det inga sådana regleringar över huvud taget.
? Dagligvaruhandeln är ju knappast intresserad av receptfria läkemedel på grund av de oerhörda marginaler vi har, säger han ironiskt. Vår nye ekonomidirektör som kommer ifrån varuhusmarknaden är uppriktigt förvånad över hur OTC-sidan egentligen går ihop. Våra marginaler är nämligen hälften av vad Åhléns har på det sortiment som ligger närmast våra produkter. Istället tror vi att varuhusen vill använda de receptfria läkemedlen som en lockvara och då finns det inget som hindrar dem från att sälja till inköpspris eller under det till och med.
Detta kan också tjäna som ett av många exempel på att det är olämpligt att avreglera läkemedelsmarknaden, menar Arne Björnberg.
? Jag kan inte komma på något produktområde som är mindre lämpat för en så kallad avreglering än läkemedelsmarknaden, säger han. Det man gör är att avreglera ett hörn, men resten är ju reglerat så det brakar om det. De som då talar om öppen konkurrens försöker ju lura samtliga inblandade, inklusive sig själva, eftersom det finns så många regleringar kvar i systemet.


Effektivitet en ledningsfråga
Att statliga monopol i alla länder har en stämpel på sig att vara ineffektiva är Arne Björnberg mycket medveten om och han inser också att det är väldigt lätt att falla in i ett lite lugnare tempo, men han menar att den lägre effektivitet som kan ses i statliga verksamheter inte har med ägandeformen eller avsaknad av konkurrens att göra utan att det helt är en fråga om ledning.
? Det där är helt och hållet en styrfråga, säger han. Vad det handlar om är att förse medarbetarna med tydliga mål och feedback och det går ju precis lika bra i en offentlig verksamhet som i en privat. Det som har varit ett problem i offentlig verksamhet ? och sjukvården är ett ärkeexempel på det ? är den totala frånvaron av feedback. Man hade ju system som inte ens mätte vad folk gjorde.
Arne Björnberg menar att Apoteksbolaget har varit bättre än så när det gäller återkoppling, men att det ändå finns en hel del att förbättra. Det är t ex därför man nu byter ut hela sitt ekonomisystem mot ett nytt.
Att en konkurrensutsatt verksamhet skulle vara effektivare på grund av att konkurrensen ger både ledning och anställda kraftigare incitament att öka effektiviteten vill Arne Björnberg inte alls hålla med om.
? Vi har ett mycket högre stående skäl än konkurrens till att vara maximalt effektiva i ett offentlig-ägt företag, säger han. Vi lever på tvångsutskrivna medel från ensamstående mammor och arbetslösa. Vi har ingen som helst rätt att elda upp en spänn mer av Hulda Nilssons pengar än vad vi behöver. Och det är, för mig, ett jävligt mycket bättre argument än all konkurrens i världen.
? Det som gjorde mig mest bedrövad när jag började i offentlig verksamhet inom sjukvården var att detta ens behövdes sägas där, och det behövdes det. Det ville man ju som gammal scout tro att det måste vara intatuerat på insidan av ögonlocken hos dem som jobbar i en allmännyttig verksamhet.


Personalen största tillgången
Arne Björnberg och de andra i Apoteksbolagets ledning har studerat andra statliga monopolverksamheter som har avreglerats som Televerket och Posten, men de har, enligt Arne Björnberg, inte sett några större likheter.
? Nej, det Telia och Posten upptäckte när de konkurrensutsattes var att de hade en alldeles för låg andel långtidsutbildade ibland sin personal och det problemet har inte vi, säger han.
Istället ser Arne Björnberg Apoteksbolagets personal som en mycket undervärderad tillgång ? men sannolikt den största tillgång som bolaget har.
? Vad är det som driver en apotekschef ? utan övertidsersättning ? att, under hamstringsvågen, jobba i 14 dagar från fem på morgonen till halv tolv på natten?
Engagemanget i svenska apotek för saken är en tillgång som helt klart är undervärderad, säger han.
Vad än Lars Jeding föreslår i sin utredning och vad det än resulterar i för förändringar efter att de politiska kvarnarna har malt på så kommer Apoteksbolaget i alla fall ha en VD som järnhårt tror på det statliga monopol på läkemedel som Apoteksbolaget har idag.