Annons

Apoteket driver chefsfrågan till kammarrätten

Apoteket har överklagat länsrättens dom om tillsättningen av apotekschef på sjukhusapoteket Björnen i Trollhättan. I skrivelsen till kammarrätten hävdar Apoteket att verksamhetschefen inte behöver vara farmacevt.

27 okt 2002, kl 00:00
0

Annons

Det var i juni (se LMV 6/02) som länsrätten i Uppsala beslutade att en apotekschef måste vara farmacevt. I juli överklagade Apoteket beslutet till kammarrätten i Stockholm.
– Kammarrätten tycker att ärendet ser rörigt ut och har därför beviljat prövningstillstånd. I bästa fall kan det bli klart mot slutet av året, tror Helene Wall på kammarrätten.

Vill ha landstingsmodell
Apoteket anför nya argument för hur ledarskapet på sjukhusapoteket i Trollhättan ska arrangeras. Till grund ligger ändringen i hälso- och sjukvårdslagstiftningen 1997 (SOSFS 1997:8). Där bedömer Socialstyrelsen att apoteksverksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvård. Därmed är Socialstyrelsen ansvarig tillsynsmyndighet och inte Läkemedelsverket.
– Det finns en klar ambition från Apotekets sida där de argumenterar för att en mer landstingslik modell ska introduceras inom apoteksområdet, säger Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.
Med landstingsmodell menar han en verksamhetsledare, som ansvarar för den operativa verksamheten, och en farmacevtiskt ansvarig, som tar hand om de farmacevtiska frågeställningarna. Just den modellen fick kritik från Läkemedelsverket i den första rundan.
– Så fungerar det på många ställen i den svenska sjukvården. Men till skillnad mot hälso- och sjukvården består Apoteket av många små enheter, säger Lennart Axelsson.

Delat ledarskap
Både chefen för Apoteket Vård, Carina Mohlin, och vd Stefan Carlsson kommer från landstingssfären. Lennart Axelsson ser deras landstingsbakgrund som en anledning till ärendet.
– Kommer det in folk med den bakgrunden är det lätt att man tar med sig det synsättet.
För facket handlar ärendet snarare om att behålla attraktionskraften för farmacevtyrket.
– Då är det viktigt att karriärutveckling och möjlighet till chefsskap finns kvar, säger Lennart Axelsson.