Annons

Apotekare bland meteorologer och filosofer

Apotekaren Tove Johansson Mali?n arbetar vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Ett jobb som inte är lika hemligt som det låter.

18 dec 2012, kl 10:00
0

Annons

Tove Johansson Mali´n har en ovanlig arbetsplats.

Det händer att Tove Johansson Mali’n och hennes kollegor får in ett okänt prov av ett ämne som de inte vet vad det är. I sådana lägen utgår de från att det rör sig om någonting toxiskt och hanterar det med stor försiktighet.
– Får vi in en okänd substans så börjar vi ett detektivarbete där vi först undersöker om det är ett kemiskt, biologiskt eller radioaktivt ämne. Sedan analyserar vi det vidare för att komma fram till vad det är och om det är toxiskt.

Men att analysera okända prover är bara en liten del av apotekaren Tove Johansson Mali’ns arbete vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå. Myndigheten utför uppdrag åt både försvaret, myndigheter som Livsmedelsverket men också åt privata näringslivet vilket inte är lika känt.
– Vi har både svenska och internationella företag som kunder, flera av dessa är läkemedelsföretag. Ofta vänder de sig till oss när de har en mer komplicerad frågeställning eller ett problem som de inte kommer vidare med. Det kan handla om prekliniska studier som är resurskrävande och med resultat som kan vara svåra att tolka. Då kan FOI också fungera som en diskussionspartner.

Vad hon vet är hon den enda av runt 1000 anställda på FOI som är apotekare. Bland hennes kollegor finns kemister, meteorologer, toxikologer, marin- och mikrobiologer och filosofer.
– Försvaret är en av våra stora uppdragsgivare men det är inte så hemligt här som många tror. Det var nog svårare att besöka Astrazeneca där jag jobbade innan än FOI.

Till Astrazeneca kom Tove Johansson Mali’n under apotekarutbildningen i Uppsala. Det började med ett examensarbete och efter att hon blev klar 2006 fortsatte hon som industridoktorand. Hon trivdes bra men kände efter avklarad doktorsexamen att hon ville testa någonting nytt. Då blev det Umeå och FOI.

Förutom läkemedelsanalyserna gör FOI också utredningar av riskfyllda ämnen som skulle kunna påverka människor vid till exempel ett industriläckage . Tove Johansson Mali’n arbetar bland annat med att utveckla metoder för att identifiera olika ämnen och för att undersöka om någon har blivit exponerad för någonting toxiskt. Som exempel nämner hon fallet när ett tåg med klorgas välte utanför Kungsbacka 2005, då kopplades FOI in.
-Som tur var läckte ingen klorgas ut men vi hade beredskap om det skulle hända.

Hon beskriver jobbet som varierande,  ibland är det intensivt jobb ute på labbet och däremellan skrivbordsarbete.
– Vi är även ute och informerar om vad vi gör och vilka typer av uppdrag vi tar in, säger hon.