Annons

Antroposofmediciner på is

I väntan på en EU-reglering för de antroposofiska medlen har regeringen förlängt dispensen för antroposofiska läkemedel ytterligare ett år. Kravet är att Weleda som säljer medlen ansöker om godkännande för ett läkemedel under 2010.

15 feb 2010, kl 13:44
0

Annons

Sedan början av 1990-talet är det regeringen som fattar beslut om att de antroposofiska läkemedlen får säljas i Sverige, utan vare sig godkännande eller registrering av Läkemedelsverket.

2008 beslutade
dock den nuvarande regeringen att dra åt tumskruvarna något. Weleda som marknadsför medlen fick dispens ytterligare ett år under förutsättning att man ansökte om registrering av fem antroposofiska medel under 2009, vilket företaget också gjort. Ansökningarna gäller registrering som traditionellt växtbaserade läkemedel.

Nu har företaget
fått dispens ytterligare ett år under förutsättning att man ansöker om godkännande för ytterligare ett medel under 2010. Men till skillnad mot de fem man lämnat in under 2009 som rör registrering som traditionellt växtbaserade läkemedel ska ansökan denna gång gälla ett preparat som tillhör något av de mest sålda. Att de antroposofiska medlen lever ?ett eget liv? på sidan om övriga är inget speciellt för Sverige.
 ? De antroposofiska läkemedlen är oreglerade i hela EU, säger Johan Lindberg på Socialdepartementet.

Sedan några
år tillbaka finns dock en EU-dom som slagit fast att ansökningsvägarna ska vara desamma för antroposofiska läkemedel som för andra.
Men samtidigt har EU-kommissionen i en kortfattad rapport diskuterat om man i direktivet för traditionellt växtbaserade läkemedel också ska ta med andra produkter, som till exempel mineraler, fiskolja och vitaminer. I den rapporten nämns också de antroposofiska medlen.
Men kommissionens rapport har inte fått några reaktioner från medlemsländerna.
? Det tycks som medlemsstaterna inte vill rota i det här, säger Johan Lindberg.
Inte heller Sverige har tagit upp frågan ännu, säger han.