Annons

Ännu ett diabetesläkemedel skrotas

Bristol-Myers Squibb avbryter utvecklingen av muraglitazar, en så kallad kombinerad glitazon. FDA kräver mer information om läkemedlets ökade risk för kardiovaskulära komplikationer innan det kan godkännas. Företaget väljer att istället lägga ner utvecklingen av kommersiella skäl.

22 maj 2006, kl 15:16
0

I höstas visade en ny studie att muraglitazar fördubblade risken för livshotande kardiovaskulära komplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Muraglitazar är en så kallad kombinerad glitazon, som verkar på de två PPAR-receptorerna alfa och gamma, med syfte att minska både blodsockret och blodfetterna
Innan den negativa studien publicerades hade en expertkommitté vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA precis tillstyrkt ett godkännande, men de nya resultaten innebar att processen sköts upp tills myndigheten fått ytterligare information.

Efter att ha analyserat all tillgänglig information från flera olika studier insåg Bristol-Myers Squibb att det skulle behövas långtidsstudier för att få klarhet i frågan om läkemedlets risk för allvarlig hjärt-kärlpåverkan.
Det innebär att företaget tappar fart i konkurrensen med andra företag, och att flera andra orala antidiabetika hinner före ut på marknaden. Av kommersiella skäl valde företaget därför att avbryta utvecklingen av muraglitazar och istället lägga resurser på andra kandidater i sin forskningsportfölj.Beslutet är ett av flera bakslag för företag som satsat på utveckling av nya läkemedel mot typ-2 diabetes. Nyligen avbröt Astrazeneca utvecklingen av sin kombinerade glitazon tesaglitazar (Galida), se länk till höger.