Annons

Alteplas inom sex timmar efter ischemisk stroke ger bättre återhämtning

Patienter som får trombolys med läkemedlet alteplas inom sex timmar efter en ischemisk stroke är mer benägna att göra en bättre återhämtning än de som inte får behandlingen, även för patienter äldre än 80 år. Det visar en ny delvis svensk studie publicerad i The Lancet.

24 maj 2012, kl 12:41
0

Annons

IST 3-studien, med 3035 patienter, är den största med alteplas (rtPA =rekombinant vävnadsplasminogen-aktivator) vid akut ischemisk stroke.

Resultaten visade att fler patienter överlevde med alteplas, återhämtade sig bättre och klarade sig bättre själva jämfört med patienter som inte fick alteplas inom sex timmar efter ischemisk stroke. Chansen till full återhämtning efter sex månader var också större bland dem som fick alteplas.

Fler intrakraniella blödningar och dödsfall (7 %) inträffade i alteplas-gruppen under de första sju dagarna jämfört med kontrollgruppen (1 %), men sett över sex månader var händelserna lika i de båda grupperna (27 %). Författarna menar att dessa händelser måste jämföras med om patienterna inte skulle få någon behandling alls. Då skulle en tredjedel dö och en annan tredjedel bli handikappade och beroende av daglig hjälp.

Studien gjordes i 12 länder under åren 2000-2011. Från Sverige deltog 18 centra och 297 patienter. 53 procent var äldre än 80 år. Författarna slår också fast att behandlingen var minst lika gynnsam för dem som var äldre än 80 år.