Annons

Aggrastat ska ges redan i ambulansen

Patienter som drabbats av hjärtattack och som får en hög dos av det
antikoagulerande preparatet Aggrastat redan i ambulansen, ökar sina
chanser för en lyckad behandling. Det skriver forskare efter en studie
i flera europeiska länder.

15 aug 2008, kl 15:16
0

Annons

En studie vid 24 europeiska hjärtcentra visat att om patienter med hjärtattack får en hög dos av Aggrastat (tirofiban) redan i ambulansen är chansen större att en efterföljande operation och behandling blir lyckad. Den aktiva substansen blockerar trombocytaggregation genom att förhindra att fibrinogen binder till trombocytens glykoprotein (GP) IIb/IIIa-receptor.

I studien, som genomfördes i Nederländerna, Tyskland och Belgien mellan juni 2006 och november 2007, lät man 491 patienter få tirofiban adderat till ett standardprotokoll bestående av acetylsalicylsyra (500 mg), heparin (5000 IU) och clopidogrel (600 mg) och 493 patienter fick placebo.

Resultatet som publicerades i veckans nummer av the Lancet, visade att patienterna som fick tirofiban i högre grad överlevde och i lägre grad var tvungna att genomgå flera hjärtoperationer.

Författarna till studien skriver i en kommentar att den visar på att de insatser som görs för patienter som drabbats av hjärtattack i ett tidigt skede är av stor vikt.