Annons
Forskare redovisade inte ersättningar från företag

Forskare redovisade inte ersättningar från företag

Etikforskare kritiserar bristande öppenhet från industrisponsrade cancerforskare.

4 sep 2018, kl 06:00
0

Annons

Etikforskare vid Ohio state university i amerikanska Portland kritiserar bristande öppenhet från forskare som sponsras av industrin. Etikforskarna har i en granskning sett att en betydande andel av företagssponsrade cancerforskare inte redovisade de ersättningar de fått för läsarna av kliniska studier i vetenskapliga tidskrifter.

Dessa slutsatser presenteras i ett ”research letter” i Jama Oncology.

– Det är ingen överraskning att företag sponsrar prövningar av de egna läkemedlen. Men det som väcker uppseende är att denna finansiering ofta inte redovisas i de artiklar som ligger till grund för läkemedelsgodkännanden och kliniska riktlinjer, sade etikforskaren Cole Wayant som ledde undersökningen i samband med att resultaten publicerades.

Läkemedelsföretag sponsrar ofta kliniska studier av de egna produkterna genom bland annat forskningsanslag, konsultarvoden till forskare, föreläsararvoden och resebidrag. Ingen lag kräver att forskarna måste berätta om sådan sponsring, men de vetenskapliga tidskrifterna uppmanar sina författare att öppet redovisa eventuella ekonomiska relationer med läkemedelsföretag. Syftet är att läsarna ska få information om forskarnas eventuella intressekonflikter.

Etikforskarna vid Ohio state university använde en öppen databas som samlar information om utbetalningar från läkemedels- och bioteknikföretag till läkare och universitetssjukhus i USA. Data om utbetalningar till 344 cancerforskare jämfördes med artiklar som dessa forskare skrivit i sex högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Forskarna hade sammanlagt tagit emot 216 miljoner US-dollar under knappt två år.

Resultatet visade att nästan en tredjedel av de granskade inte bifogade en fullständig redovisning av sin företagssponsring till sina tidskriftsartiklar om kliniska studier av nya cancerläkemedel.

Tidigare undersökningar har, som även Läkemedelsvärlden rapporterat, bland annat visat att stöd från läkemedelsföretag kan påverka läkares förskrivning. Detta är dock första gången som ekonomiska intressekonflikter vid publicering av kliniska studier har undersökts på detta sätt.