Hem Taggar Företagssponsring

Tag: Företagssponsring

Forskare redovisade inte ersättningar från företag

Etikforskare kritiserar bristande öppenhet från industrisponsrade cancerforskare.
4 sep 2018, kl 06:00

Sponsrade läkemedelsstudier ger sponsorn bäst resultat

Resultat från företagssponsrade kliniska läkemedelsstudier, då olika antipsykotiska läkemedel jämförs, påverkas i 90 procent av fallen till det sponsrande företagets favör. En av flera orsaker tros vara valet av dos på de...
27 mar 2006, kl 15:58