Annons

4 MINUTER MED?

Bernhard Grewin, avgående förbundsordförande för Läkarförbundet, som presenterade ett nytt sjukvårdspolitiskt program vid förbundets stämma i maj.

21 maj 2004, kl 13:09
0

Annons

Vilka är huvudlinjerna i det nya programmet?

? Det är faktiskt första gången i modern tid som vi ger en samlad bild av hur vi vill se sjukvårdens organisation och struktur. En huvudtanke är att staten bör ta över ansvaret för finansiering och styrning av sjukvården i framtiden. Detta för att vi ska kunna uppnå en sjukvård på lika villkor och med hög kvalitet för alla.
? Medborgarna bör beskattas med samma statliga skattesats, och sedan bör staten fördela pengarna geografiskt efter vårdbehov.

Vilka är de största nyheterna?

? Vi säger för första gången att vi vill avskaffa landstingens beställande och skatteindrivande funktioner. Vi vill dock ha kvar landstingen som rena sjukvårdsproducenter.
? Landstingens beställarfunktioner vill vi ersätta med statliga regionala beställarstyrelser. Dessutom vore en särskild styrelse för högspecialiserad risksjukvård önskvärd.

Ni vill också att en ny så kallad behandlingsförmånsnämnd byggs upp med Läkemedelsförmånsnämnden som modell. Varför det?

? Detta gör att terapier och behandlingsmetoder av lägre prioritet skulle kunna lyftas ur det offentliga systemet, inom ramen för en transparent prioriteringsprocess.

? En nämnd av denna typ skulle främja en öppen nationell diskussion kring behandlingsmetoder och generellt accepterade beslut.
? Nämnden kan hämta underlag från myndigheter som Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen.