Nej till Lyrica mot fibromyalgi

EMEA:s vetenskapliga råd CHMP har beslutat att Pfizers läkemedel Lyrica inte ska bli godkänt för behandling av fibromyalgi. Anledningen är att bevisen för dess effekt är för svaga. Men inom specialistvården kommer preparatet fortsätta att användas mot fibromyalgi.
24 april 2009, klockan 11:11
Ämnen: 

I juni 2007 beslutade amerikanska läkemedelsverket FDA att godkänna Lyrica (pregabalin) som det första läkemedlet mot fibromyalgi. Sedan dess har Pfizer också hoppats på ett godkännande i Europa.

Men EMEA:s vetenskapliga råd CHMP har under veckans möte beslutat att rekommendera att ansökan avslås. Argumenten för beslutet är att de studier som gjorts inte visar att läkemedlet har någon tydlig effekt.

Det är fem olika studier med totalt över 3000 patienter som ligger till grund för ansökan. Fyra av dem jämförde effekten av Lyrica i doserna 150 till 600 mg per dag med placebo under en kortare behandlingsperiod på 8-14 veckor. Den femte studien kontrollerade långtidseffekten hos 566 patienter som blivit hjälpta av korttidsbehandlingen.

CHMP:s främsta kritik är att varken korttids- eller långtidsbehandlingen visade någon nytta med behandlingen i form av minskad smärta. De konstaterar också att det inte syntes någon skillnad i symtomlindring beroende på dos. Ytterligare en kritik var att en minoritet av patienterna var från EU.

Pfizer har nu 15 dagar på sig att be om en ny genomgång av ansökan av ett annat referensland.
– Det är för tidigt att säga hur vi kommer att gå vidare med det här, säger Susanne E Andersson, informationschef på Pfizer.

För fibromyalgipatienterna innebär beslutet att det även framöver inte kommer finnas något läkemedel godkänt för att behandla deras sjukdom.
–  Det här kommer framförallt få konsekvenser för de patienter som behandlas i primärvården. Inom specialistvården använder man redan idag i utvalda fall Lyrica för att behandla fibromyalgipatienter, och det kommer man fortsätta att göra, säger Clas Mannheimer, chef för multidisciplinärt smärtcentrum på Östra sjukhuset i Göteborg.
Lyrica är idag godkänt i Europa för neuropatisk smärta, epilepsi och generalisterat ångestsyndrom.

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

1 Kommentar

Lyrica fick jag innan den blev godkänd för fibromyalgi för min läkare är så framåt så han skrev ut den så fort den kom ut på marknaden, men tyvärr det hjälpte inte alls och då har jag använt långt över den föreskrivna dos, jag var uppe i 900 mg om dan men jag fick ingen hjälp av den.<br />Mvh Stoja Ståbis

Andra artiklar inom samma ämne