Vissa 5-11-åringar kan få vaccin mot covid-19
Foto: istock

Vissa 5-11-åringar kan få vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten och barnläkarföreningen rekommenderar vaccinering av extra känsliga barn.

21 dec 2021, kl 15:44
0

Annons

Folkhälsomyndigheten kom på tisdagen med den väntade rekommendationen om att sänka åldersgränsen för covid-19-vaccinering av barn som är särskilt känsliga för luftvägsinfektioner. Rekommendationen gäller enbart utpekade riskgrupper. När det gäller allmän covid-19-vaccinering i de yngre åldrarna pågår fortfarande diskussioner som Läkemedelsvärlden nyligen rapporterade om.

Sedan september 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla invånare i Sverige från 12 års ålder ska erbjudas vaccin mot covid-19. Och nu anser myndigheten och Svenska barnläkarföreningen att tiden är mogen för att utvidga erbjudandet till barn i åldrarna 5-11 år som tillhör riskgrupper.

Vilka riskgrupper det handlar om framgår av barnläkarföreningens rekommendationer. Sammanlagt räknas tolv olika medicinska riskgrupper upp. Ett exempel är barn med flerfunktionshinder eller neuromuskulär sjukdom som tidigare behövt sjukhusvård på grund av virusinfektion i de nedre luftvägarna eller som behöver syrgasbehandling eller andningshjälp på natten. Ett annat är barn med svår astma som behövt sjukhusvård på grund av virusorsakade anfall.

Det enda tillgängliga vaccin som är godkänt från 5 års ålder är för närvarande Comirnaty från Pfizer/Biontech. Vaccindoserna för denna åldersgrupp är en tredjedel så stora som vuxendoserna. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer barndoser sannolikt att ha kommit till Sverige och kunna distribueras ut i landet under januari. Så snart doserna är tillgängliga kan vaccineringen av de yngre riskgrupperna starta.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att ”utredning och diskussion” pågår när det gäller en allmän covid-19-vaccinering av barn under 12 år. Myndigheten framhåller att sjukdomsbördan av covid-19 hos tidigare friska barn hittills har varit lindrigare ju yngre barnen är.