Annons

VI TYCKER: Hur bör den farmacevtiska utbildningen utvecklas?

Läkemedelsvärldens tyckarpanel svarar på frågan:Hur anser du att den farmacevtiska utbildningen bör utvecklas för att möta framtidens behov?

26 feb 2007, kl 16:40
0

Cecilia Bernsten, ordförande, Sveriges Farmacevtförbund

Utbildningen bör bli mer kliniskt inriktad, möjliggöra en påbyggnad av receptarieutbildningen till apotekare, anpassas till Bologna och på sikt också innehålla en specialistutbildning. Entreprenörskap, ledarskap och kommunikation är områden som måste få tyngd i utbildningen. De tre första åren bör vara gemensamma för alla farmacevter. Därefter väljer man, om man vill gå vidare, olika spår till exempel klinisk farmaci eller industri. Efter totalt 5 år kan man gå en specialistutbildning om man vill förkovra sig ytterligare inom något område.


Viktor Plato, ordförande i Farmacevtiska Studentkåren.

Farmacevtyrket står inför stora förändringar. Det är viktigt att utbildningen anpassas efter marknadens behov. Kurser i marknadsföring och entreprenörskap borde finnas som valbara kurser inom fakulteten.
Jag anser även att man utöver praktiken på apotek skall ges möjlighet att praktisera inom andra områden till exempel industrin eller vården. För att kunna hålla en hög kvalitet inom sin framtida yrkesutövning är ett samarbete med liknande utbildningar en fördel. Viktigast av allt är att vi har en utbildning som står sig i framtiden.


Steinar Höeg, vd Astrazenecas marknadsbolag

Utbildningen måste också i fortsättningen täcka minst två behov ? patientens och industrins. Ny inriktning av forskningen ställer nya krav på farmacevtisk kompetens för att hitta formuleringar som kan bidra till effektiv hantering och behandling. Gentemot patienterna ser jag snarare ett behov av ökad kunskap och rådgivning om läkemedelsterapiernas kvalitet och mål för läkemedels användning. Farmacevterna bör mera individualisera apoteksarbetet mot de medicinska behov som varje patient har i stället för en allmän strävan mot att ett brett folkhälsoarbete. Detta bör ske i samarbete med behandlande läkare där läkemedelsgenomgångar är ett gott exempel i så måtto.


Carina Jansson, ordförande Farmaciförbundet

Farmaciförbundet har krav på att de farmacevtiska utbildningarna måste ses över. Yrkesrollsutvecklingen måste matcha framtida behov hos patienter av en säker, trygg och optimal medicinering. Utbildningarna måste också anpassas till en ökad integration med vården samt utvecklingen när det gäller individanpassad medicin.  I detta ser vi en stor utvecklingspotential för farmaciyrkesgrupperna liksom en möjlighet att minska negativa effekter för individ och samhälle.


Astrid Kågedal, Internationell samordnare, Apoteket AB

Det är viktigt att utbildningen har ett tydligt användarfokus. Apotekare/receptarier både i öppen- och slutenvård måste få kompetens som ger dem förmågan att i samarbete med patienter och övriga vårdprofessioner medverka till en optimal användning av läkemedel. Då behövs ökat fokus på klinisk farmaci redan i grundutbildningen.
Utbildningen i klinisk farmaci ska ge helhetssyn på patienter så att de får effektiva, säkra och användarvänliga läkemedel, förskrivna med en tydlig indikation.
För att åstadkomma detta kan man eventuellt dela upp en del av utbildningen mot läkemedelsutveckling respektive läkemedelsanvändning.