UTBLICK: Avmonopolisera farmacevtens fortbildning

Omnia mutantur, är det latinska uttrycket för allting förändras. Det var tidigare även namnet på ett parallellimportföretag som numera har utökat sitt verksamhetsområde och benämns med det kanske inte allt för anspråkslösa, Omnia (allting). Till och med ?Allting förändras?, förändras. Fredrik Lindström fastslog också i programmet ?Världens modernaste land? att svenskar var det mest förändringsbenägna […]

26 mar 2007, kl 11:34
0

Omnia mutantur, är det latinska uttrycket för allting förändras. Det var tidigare även namnet på ett parallellimportföretag som numera har utökat sitt verksamhetsområde och benämns med det kanske inte allt för anspråkslösa, Omnia (allting). Till och med ?Allting förändras?, förändras.
Fredrik Lindström fastslog också i programmet ?Världens modernaste land? att svenskar var det mest förändringsbenägna folket. ?Landet lagom? kunde ersättas med ?Landet extremt?, och kanske är vi extremt mottagliga för förändring.


Som förändringsbenägna önskar vi nu att något händer med Apoteksmonopolet. Själv röstade jag för att Apoteket skulle bli mer som Sony Ericsson när jag fick välja mellan ett snävt framtidsscenario i form av Willys, Sony Ericsson eller Svensk kassaservice. Så vilket bolag skulle kunna bli Apotekets motsvarighet till Sony? En möjlighet är kanske samarbetet Apoteket7Eleven? Eller varför inte gå med i ett redan vinnande koncept och bilda Apoteket Sony Ericsson? Vilket håll vi än är på väg önskar jag en snabb och klok förändring då vi i väntans tider skapar ett monopol som verkar med en marknadsmässig kraft.
Och troligtvis kommer det att gå snabbt. K70 är på väg att lossna och sjukhusapotekens distributionsverksamhet är snart ute på den fria marknaden. En ny epok inleds med nya sätt att tänka, vilket är en effekt av en struktur som förändras. Och någonstans där, i alla strukturella förändringar, önskar vår profession en klok och hållbar utveckling av vårt samhällsansvar. Ideella organisationer, samhällsinstitutioner och universitet måste få en tydlig och hanterbar roll i att driva professionens frågor i en framtida frånvaro av monopolet. Exempelvis bör de EU-krav som finns på kontinuerlig fortbildning för bland annat legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efterföljas, liksom i England och USA där det finns tydliga mål för kontinuerlig fortbildning för att få behålla sin legitimation. Problemet med bristande fortbildning finns dock för alla vårdprofessioner. Däremot har både läkare och sjuksköterskor en tydlig roll för sina specialistföreningar.


Vägen till fortbildning via specialistföreningar och universitet ger en möjlighet till avancemang inom yrket. Inom området klinisk farmaci är vi en bit på väg. Skråväsendet avskaffades i och med Franska revolutionen men har levt kvar inom vården. Michel Foucault beskriver i sin ?The birth of the clinic?, hur samhället efter revolutionen ändå önskade en verifikation på den kunskap som vården använder sig av. Så om vi ska fortsätta förändringen måste vi ge farmacevter möjlighet att växa med sina uppgifter som hälso- och sjukvårdspersonal med goda samarbeten utanför våra väggar.


Om vi ska få något professionellt att förändras i denna omvälvande process så är det möjligheten att ändra fokus från den nuvarande lagstiftningen som säger att det är Apoteket som driver apotek, till att det är du som individuell farmacevt som samhället säger är kompetent nog att vårda de människor som ber om din farmacevtiska omsorg, och att din yrkesroll är lika etiskt försvarbar vilket apotek du än kommer att jobba på i framtiden.

Per Nydert, apotekare vid sjukhusapoteket på Huddinge sjukhus