Annons

Uppsalacentrum för bättre cancerbehandling invigt

 I ett samarbetsprojekt mellan forskare och företag i Uppsala är målet att ta fram metoder som möjliggör mer effektiva cancerbehandlingar . I verksamheten som invigdes på tisdagen kommer bland annat tumörcellers DNA och proteiner att studeras

16 sep 2009, kl 13:14
0

Annons

Många av de nya cancerläkemedlen hjälper bara 10-20 procent av patienterna. Effekten av dem varierar också och det är inte alltid som den är bestående. För att bättre kunna identifiera vilka patienter som har nytta av en viss cancerbehandling starar nu ett forskningscentrum i Uppsala.

Centrumet, som finansieras av Vinnova inom ramen för projektet ?Companion diagnostic initiative?,  består av ett antal forskargrupper från Uppsala universitet och två av deras avknoppningsbolag, Olink Bioscience och Olink genomics.

De ska tillsammans försöka hitta diagnostik och metoder som på sikt kan leda till mer anpassade behandlingar.
– Vi inleder med att använda material som redan finns i biobanker men kommer också att samla in nytt material i samarbete med kirurger på klinikerna, säger Mats Nilsson, professor i molekylär diagnostik vid Uppsala universitet som koordinerar projektet.

Först kommer en validering av tekniken att göras följt av en biologisk validering som visar att informationen de får fram är relevant. Sista delen av projektet, som ska pågå i fem år, är en klinisk prospektiv studie av det nyinsamlade materialet.
-Det är en unik kombination av kompetenser, teknologier och provsamlingar som gör detta möjligt. Målet är att med hjälp av bättre diagnostik uppnå effektivare cancerbehandlingar med de nya läkemedlen, säger Mats Nilsson