Annons

TLV blir ansvariga för prispressen

Apoteken på den omreglerade marknaden ska enbart få förhandla om inköpspriserna när det gäller originalläkemedel. Enligt regeringen ska det på sikt ge en prispress som ska komma samhället till gagn.

9 dec 2008, kl 14:14
0

Annons

Den prismodell för läkemedel som regeringen föreslår idag innebär att dagens system för generika behålls. Det mycket kritiserade förslag som Lars Reje presenterade för ett år sedan skrotas därmed helt. Precis som idag ska generikaföretagen rapportera in sina priser till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och apoteken förväntas sälja det läkemedel som är billigast.
? Vi har en väl fungerande marknadsplats för generika idag, och den vill vi ska få fortsätta, säger socialminister Göran Hägglund.

För originalläkemedlen blir det istället en modell där apoteken ska förhandla om inköpspriset med företagen. På så sätt räknar regeringen med att priset på originalläkemedel ska gå ner. Utpriset mot kund för receptbelagda läkemedel ska fortfarande vara detsamma på alla apotek i hela landet.
? Vi ser att Sverige har höga priser på originalpreparat jämfört med övriga EU-länder och där är vi måna om att få ner priset, säger Göran Hägglund.

Hur statskassan ska få del av prispressen är inte helt klart ännu. I den modell som Lars Reje tog fram, som främst gällde generikamarknaden, skulle apoteken rapportera in sina inköpspris till TLV som på så sätt skulle hålla koll på marknadspriset på olika läkemedel. Men någon sådan inrapporteringsskyldighet kommer inte att gälla för originalläkemedlen.
? Nej, vi har skalat bort så mycket sådant som möjligt. Nyttan med den sortens rapportering är inte tillräckligt stor för att vi kan motivera den byråkratin, säger Göran Hägglund.
Istället räknar regeringen med att TLV kommer arbeta fram ett system där de sätter priser både utifrån hälsoekonomiska analyser men också utifrån hur marknadspriset för olika patenterade läkemedel ligger.

På parallellimportörernas industriorganisation, Läkemedelshandlarna, är man idag starkt kritisk till regeringens prismodell. De hade velat behålla dagens system där även priset på originalläkemedel regleras via TLV.
? Vi kommer att lämna dagens transparenta system, och eventuella vinster kommer enbart att gå till apoteken. Det är förbluffande att regeringen ger bort det som parallellimporten sparar åt skattebetalarna till apoteken, säger Mikael Magnusson, vd på Läkemedelshandlarna.
? Priserna på originalläkemedel kommer att gå upp med den här modellen, fortsätter han.

Desto nöjdare är Föreningen för generiska läkemedel, FGL.
?

Vi har fått igenom huvuddelen av det förslag som vi hade lämnat till regeringen. Det innebär att våra prissänkningar på generika även i fortsättningen kommer att slå igenom till betalaren istället för att, som i Norge, hamna i mellanhändernas fickor. Däremot är det olyckligt att det införs en förhandlingslösning på patenterade läkemedel som innebär att prissänkningar på parallellimporten uteblir. Små självdrivande apotek blir då chanslösa mot kedjorna, säger Kenneth Nyblom, vd för FGL.

I och med att regeringen valt att stå fast vid dagens system kring generikahandeln minskar apotekens möjligheter att tjäna pengar drastiskt. Men enligt Göran Hägglund kommer det inte vara ett hinder för nya aktörer.
? Vi har fört många diskussioner med olika företag och vår bedömning är att de här förutsättningarna är sådana att flera av dem kommer att vara intresserade av att etablera sig på den svenska marknaden.

Apotekets vd Stefan Carlsson konstaterar att de kommer att ha mindre möjligheter att tjäna pengar i och med det här systemet, men att det inte kommer att vara ett hinder.
? Den här modellen kommer att ge tillräcklig lönsamhet, säger han.