Sverige gick mot strömmen: Kalciumantagonist godkändes ej av Läkemedelsverket

Genom att hävda interaktionsrisker fick Läkemedelsverket Roche att dra tillbaka ansökan för företagets nya kalciumantagonist Posicor. Detta har godkänts i en rad andra länder utöver EU-staterna, däribland USA, Schweiz och Norge.

24 jul 2002, kl 20:11
0

I oktober lanserade Roche Posicor (mibefradil) i bland annat Danmark och Norge. Finland följer strax efter i december. Läkemedlet godkändes i somras både i USA och inom EU, med undantag för Sverige. Läkemedlet har godkänts även i Schweiz och i latinamerikanska och centralasiatiska länder. Godkända indikationer är hypertoni och angina pectoris.
Kalciumantagonister verkar genom att binda till kalciumjonkanaler och därmed hindra transporten av kalciumjoner in i cellerna. Kalciumjonkanaler finns på alla celler i kroppen men av en rad olika typer. De substanser som används i läkemedel binder selektivt till någon av de många varianterna.
Mibefradil är en kalciumantagonist av ny typ. Alla de kliniskt tillgängliga kalciumantagonister som finns idag i Sverige tillhör gruppen selektiva L-kanalhämmare. Mibefradil hämmar i stället selektivt T-kanalerna i bland annat glatt muskulatur, hjärt- och nervvävnad.
T-kanaler finns i liten omfattning i hjärtvävnad, utom vid sjukliga förändringar. De spelar en roll för funktionen hos sinusknutan och AV-noden, som är centrala för hjärtats slaghastighet. Framför allt är T-kanalerna viktiga för att styra tonus i blodkärlens glatta muskulatur.


Ömsesidigt erkänt
Godkännandet av mibefradil skedde i Europa enligt principen om ömsesidigt erkännande. Holland fungerade som rapportörsland. Alla övriga EU-länder godkände sedan Posicor ? utom det svenska Läkemedelsverket som inte kunde acceptera ett godkännande, med hänvisning till interaktionsrisker.
I USA har Hoechst Marion Roussel, tillverkaren av terfenadin, påpekat att samtidig användning av mibefradil och terfenadin är kontraindicerad. Skälet är risk för metabolisk interaktion av liknande slag, enzymhämning, som när terfenadin används samtidigt med erytromycin eller ketokonazol.
? Eftersom Läkemedelsverkets syn skilde sig från de övriga europeiska myndigheternas syn valde vi att dra tillbaka ansökan, säger Lars Hevreng, produktchef för hjärta-kärl på Roche.
Men företaget har ändå inte gett upp hoppet om att få ut Posicor på den svenska marknaden.
? Vi hoppas kunna komma med vid ett senare tillfälle där vi ansöker om en ny indikation eller ändrad produktresumé. Förhoppningsvis kan det ske under nästa år, säger Lars Hevreng.
Ett alternativ hade varit att före årsskiftet återkomma med en nationell ansökan. Men nackdelen med detta skulle kunna bli att den svenska produktresumén avviker från den i övriga Europa.
? Vi vill ha en gemensam produktresumé inom EU, säger Lars Hevreng.


Stor studie klar nästa år
För närvarande går den så kallade MACH-1-studien in i slutfasen. Den dubbelblinda placebokontrollerade studien beräknas bli klar i mitten av 1998.
MACH-1, Mortality assessment in congestive heart failure, omfattar 2 400 patienter i USA, Kanada, Europa och Israel. Från Sverige deltar centra i Stockholm, Göteborg och Umeå.
De patienter som ingår i studien lider av symtomatisk hjärtsvikt. De flesta har även genomgått en hjärtinfarkt. Patienterna får vedertagen behandling med diuretika och ACE-hämmare.
Det primära målet är att reducera den totala dödligheten. En hypotes är att tillskott av mibefradil sänker dödligheten med 20 procent av patienter som redan får standardbehandling. Sekundära mål för studien är död och sjuklighet på grund av hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng