Svenska läkemedelschefer negativa till egen krishantering

Chefer inom läkemedelsområdet är i allmänhet nöjda med hur de hanterar den ekonomiska krisen visar en undersökning. Men svenska chefer anser i högre grad än andra att de inte gjort ett bra jobb.

16 nov 2009, kl 17:17
0

Annons

Chefer inom läkemedels? och biotechindustrin tycker överlag att deras organisationer har hanterat den ekonomiska krisen på ett bra sätt. Det visar en undersökning gjord av Economist Intelligence Unit på uppdrag av konsultföretaget Celerant Consulting.

Nästan 80 procent av de tillfrågade cheferna i Europa och USA var nöjda med sin insats vilket är högre än i många andra branscher. De har intervjuat 560 beslutsfattare varav omkring 30 från Norden under juli och augusti för att fråga hur de ser på sin roll under finanskrisen.

Resultatet visar att svenska chefer är mer pessimistiska än andra.
– Svenska företagsledare verkar vara de mest pessimistiska av alla tillfrågade om sitt sätt att hantera krisen och förändringsprocesser, 61 procent jämfört med genomsnittet på 79 procent var positiva, medan danskarna var fulla av självförtroende, säger Patrik Sjöstedt, nordenchef på Celerant Consulting.

Jämfört med andra branscher i undersökningen visar sig alltså läkemedelsindustrin ha en positiv syn av sig själva. Men omkring 60 procent av de tillfrågade menar att den pågående finanskrisen har avslöjat brister i den egna organisationen som behöver åtgärdas. Utländska företagsledare är enligt undersökningen mer benägna att införa kortsiktiga lösningar som uppsägningar och utgiftsbegränsningar som kan visa resultat på kort tid.