Annons
Så ska hanteringen av dosläkemedel säkras

Så ska hanteringen av dosläkemedel säkras

E-hälsomyndigheten ska se över hanteringen av stör-
ningar i samband med dispensering av dosläkemedel.

18 dec 2019, kl 06:00
0

Annons

Många, framför allt äldre patienter med stora vårdbehov, får sina läkemedel i färdigförpackade dospåsar. En större produktionsstörning vid den maskinella dosdispenseringen kan därför få allvarliga konsekvenser.

Regeringen har därför gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att se över vad myndigheten kan göra för att minska problemen vid produktionsavbrott och andra störningar vid maskinell dosdispensering.

Fler ska kunna leverera dosläkemedel

Bland annat ska E-hälsomyndigheten ”överväga åtgärder” som gör det möjligt för en annan dosaktör att snabbt överta dosproduktionen. Myndigheten ska också analysera hur en övergång till expediering av helförpackningar skulle kunna underlättas.

Dessutom ska man bedöma vilka åtgärder i samband med ett produktionsstopp som andra aktörer (dosaktörer, regioner och systemleverantörer) kan överta. Detta för att minimera eventuella patientsäkerhetsrisker till exempel beroende på uteblivna dosleveranser.

Det är regionerna som upphandlar maskinell dosdispensering av läkemedel till patienter i öppenvården

E-hälsomyndighetens uppdrag ska redovisas i en rapport till socialdepartementet senast den 31 oktober nästa år.