Annons

Resistens mot antibiotika fortsätter att öka i Sverige

Antibiotikaresistens hos våra vanligaste bakteriearter ökar något för varje år visar färska siffror från Smittskyddsinstitutet. I en ny rapport varnar man för ökad förekomst av MRSA vid sårinfektioner och en ökning av resistens hos tarmbakterien E. coli med resistensmekanismen ESBL.

3 nov 2011, kl 16:46
0

Annons

Det viktigaste fyndet 2011 är enligt SMI ökningen av resistens hos tarmbakterien E. coli främst mot gruppen betalaktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner). Resistensen återspeglar den ökande förekomsten av bakterier med resistensmekanismen ESBL i Sverige.

Hos Staphylococcus aureus är resistensnivåerna generellt låga, ofta under fem procent. För första gången i SMI:s årliga studie översteg andelen MRSA hos S. aureus från sårinfektioner en procent. SMI betecknar det som en varningsklocka.

Positivt i årets studie är att förekomsten av både pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) och betalaktamas-producerande H. influenzae är oförändrad sedan föregående år. Resistensläget hos K. pneumoniae och P. aeruginosa är också stabilt.