Annons

Regeringen vill minska äldres läkemedelsanvändning

Regeringen har kommit överens med Sveriges Kommuner och landsting om en
utveckling av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Satsningen ska
bland annat minska onödig läkemedelsanvändning.

16 dec 2011, kl 12:23
0

Annons

I satsningen på 1,1 miljarder kronor under 2012 prioriteras särskilt god läkemedelsbehandling för äldre och en sammanhållen vård och omsorg. Ett uttalat mål är också att de äldre ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vårdsituation.

– Alla ska kunna känna sig trygga i att få den vård och omsorg man behöver när man blir äldre. Därför måste vi säkerställa att vården håller en hög kvalitet och förenkla kontakterna med vården, säger socialminister Göran Hägglund, i ett pressmeddelande.

Medlen ska betalas ut som prestation till dem som uppfyller nya kvalitetskrav på vård och omsorg av äldre. 70 procent av pengarna går till kommuner och 30 procent till landstingen.

Som prestationskrav finns till exempel god läkemedelsbehandling. De kommuner och landsting som minskar användningen av olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer och läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre får extra medel. Andra krav är god palliativ vård, preventiv vård och god demensvård.

Totalt under mandatperioden beräknas satsningen vara 4,3 miljarder kronor.