Nykomlingar i Folkhälso-myndighetens insynsråd

Nykomlingar i Folkhälso-myndighetens insynsråd

Tre nya namn finns med i regeringens val av insynsråd hos Folkhälsomyndigheten under resten av 2020.

29 maj 2020, kl 10:57
0

Annons

Folkhälsomyndigheten har ett insynsråd med högst tio ledamöter. Insynsrådet utses av regeringen. Dess uppgifter är att ha insyn i myndighetens verksamhet och vara rådgivare åt generaldirektören.

Insynsrådet har ingen beslutsrätt.

Nytt insynsråd

Nu har regeringen utsett de nio som ska utgöra Folkhälsomyndighetens insynsråd 1 juni 2020-31 december 2020.

Av dessa satt sex med i insynsrådet även under föregående period, medan tre är nykomlingar. De nya är Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, Johan von Sydow, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län, och Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

De sex som sitter kvar sedan tidigare är Mats Wiking, riksdagsledamot för S, Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot för M, Agnetha Fredin, verksamhetschef i Malmö kommun, Anders Henriksson, andre vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner, Hans Karlsson, kommundirektör i Arvika kommun, och Olle Lundberg, huvudsekreterare i Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.