Annons

Östrogenterapi var inte effektiv för hjärtpatienter

Kombinationsbehandling med östrogen och progesteron är inte effektivt som sekundärpreventiv behandling av postmenopausala kvinnor med etablerad koronar hjärtsjukdom. Det visar en amerikansk studie på 2 763 postmenopausala kvinnor. Forskarna menar att sekundärpreventiv behandling i syfte att minska koronar hjärtsjukdom inte har visad effekt på postmenopausala kvinnor.Studien som var randomiserad, placebokontrollerad och sekundärpreventiv. Den aktiva gruppen […]

19 jul 2002, kl 05:13
0

Annons

Kombinationsbehandling med östrogen och progesteron är inte effektivt som sekundärpreventiv behandling av postmenopausala kvinnor med etablerad koronar hjärtsjukdom. Det visar en amerikansk studie på 2 763 postmenopausala kvinnor. Forskarna menar att sekundärpreventiv behandling i syfte att minska koronar hjärtsjukdom inte har visad effekt på postmenopausala kvinnor.
Studien som var randomiserad, placebokontrollerad och sekundärpreventiv. Den aktiva gruppen fick 0,625 mg konjugerat östrogen plus 2,5 mg medroxyprogesteronacetat per dag. Medelåldern var 67 år.
En uppföljning under 4,1 år visade ingen större skillnad mellan den behandlade gruppen och placebogruppen när det gällde återinsjuknande i hjärtsjukdom. 
Det fanns en signifikant tidstrend i studien. Antalet hjärtincidenter var fler under det första årets behandling, men färre under det fjärde och femte årets behandling jämfört med gruppen som ingick i placebogruppen.
Flera biverkningar konstaterades. Fler behandlade kvinnor än obehandlade drabbades av tromboemboliska sjukdomar (34 jämfört med 12) och gallblåsesjukdom (84 jämfört med 62).
Baserat på resultatet vill forskarna inte rekommendera östrogenbehandling i sekundärpreventivt syfte. Däremot kan det vara bra att kvinnor som redan står på östrogenbehandling att fortsätta.  n
JAMA 1998;280:605?13