Annons

Nytt läkemedel mot urininkontinens ger mindre biverkningar

Detrusitol är ett nytt antikolinergikum för behandling av inkontinens. Det har selektiv effekt på urinblåsan och ger inte de biverkningar i form av muntorrhet som är problemet med nuvarande läkemedel.

23 jul 2002, kl 02:13
0

Pharmacia & Upjohn lanserar ett nytt läkemedel tolterodine (Detrusitol). Det godkändes den 8 september av Läkemedelsverket via ett så kallat ömsesidigt godkännande och kommer snart i övriga Europa. Registreringsansökning har även lämnats in i USA.
? Pharmacia & Upjohn har stora förhoppningar om att det kan bli en mycket stor produkt, säger Lars Birgersson, medicinsk chef för Urologi Pharmacia & Upjohn. Det är det första läkemedlet som har utvecklats primärt för behandling av urininkontinens. Detrusitol är ett antikolinergikum som är mer specifikt verkande på urinblåsan än existerande läkemedel.


Stora samhällskostnader
Samhällets kostnader för urininkontinens är mycket stora. De sammanlagda kostnaderna i Sverige uppskattas till cirka 2,5 miljarder kronor, vilket utgör 2 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Enbart kostnaderna för hjälpmedel uppgick 1995 till 1,3 miljarder per år i Sverige.
För de flesta innebär inkontinens ett stort socialt handikapp. Man räknar med att en halv miljon svenskar lider av urininkontinens som skulle behöva behandlas.
Inkontinens förekommer i olika former. De stora grupperna är trängningsinkontinens, ansträngningsinkontinens och en blandform av dessa båda. Urininkontinens är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Hormonella faktorer har betydelse och hos äldre kan läkemedel vara en orsak, t ex diuretika som ges till äldre hjärtsjuka.
Trängningsinkontinens är den form som tillsammans med blandinkontinens dominerar. Det beror på en överaktivitet med oönskade sammandragningar i blåsmuskulaturen under det att blåsan fylls.
Den manliga formen av inkontinens är i huvudsak trängningsinkontinens som oftast beror på förstorad prostata.  
Inkontinens är idag ett underbehandlat problem. Undersökningar visar att endast var fjärde söker hjälp för behandling och att cirka 10-20 procent som söker behandling idag får läkemedel.


Behandlingsprinciper
Den vanligaste hjälpen vid inkontinens idag är blöjor. Totalt använder ca 200 000 personer någon form av inkontinenshjälpmedel som idag är kostnadsfria om de förskrivs av läkare eller distriktssköterska.
Antikolinergika är den helt dominerande farmakologiska behandlingsprincipen vid trängningsinkontinens. Den går ut på att blockera receptorerna på blåsmuskelcellerna, vilka via en signalsubstans som frisätts från nervändsluten i blåsväggen stimuleras till sammandragning tidigare än vad som är normalt. Ofta utlöses blåstömningsreflexen på grund av irritation eller minskad hämning i de nervbanor som styr blåsans och urinrörets funktioner.
Ett problem med tidigare medel för trängningsinkontinens är de oönskade effekterna som muntorrhet och förstoppning. Det läkemedel som under senare år varit mest effektivt för behandling av trängningar är oxybutynin. Men en tredjedel av patienterna får avbryta behandlingen på grund av muntorrhet.


Lika bra effekt
Detrusitol har i både basala experimentella studier och i kliniska prövningar visat lika god hämmande effekt på urinblåsan som oxybutynin. Man räknade med att blåskapaciteten ökade med 30 procent för båda medlen.
En sex månaders öppen studie med Detrusitol visar att 85 procent av patienterna valde att fortsätta behandlingen. Studierna visar inga interaktioner med andra vanliga läkemedel som diuretika och warfarin.
Effekten och säkerheten hos Detrusitol har klarlagts i det största kliniska forskningsprogram hittills för urininkontinens. Totalt 2 600 patienter i 15 länder har ingått i 8 olika studier.
I Sverige har 260 personer vid 30 sjukhus ingått i studien. Huvudansvarig för den svenska delen har varit professor Anders Mattiasson vid universitetssjukhuset i Lund.
? Våra erfarenheter överensstämmer med andra liknande studier, säger Anders Mattiasson. Den stora fördelen med Detrusitol är att man slipper de besvärande biverkningarna. Med oxybutynin var det cirka 30 procent som avbröt behandlingen av den orsaken.


Prioriterat område
Urininkontinens är idag ett av Pharmacia & Upjohns prioriterade forskningsområden. Det har sedan 1970-talet bedrivits inom de tidigare fristående bolagen Kabi och Leo.
? Alla är överens om att inkontinens är ett dolt problem. Det bör erkännas som en helt vanlig sjukdom. En stor konsensuskonferens som WHO anordnar nästa år ? den första i sitt slag ? kan bidra till det, säger Anders Mattiasson.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng