Med teknikens möjligheter blir humaniora viktigare

Utvecklingen inom medicin går allt snabbare. Det ökar också kraven på moral och etik, bloggar Lars Dagerholt.

9 mars 2018, klockan 10:20
0

“Medicin är ett vetenskapsområde som utvecklas i hög och ständigt accelererande takt. Artificiell intelligens, blockchain-teknik och big data öppnar upp nya möjligheter. Samtidigt står vi inför stora utmaningar som kräver val och prioriteringar. Här har humaniora en viktig plats att fylla.”

Läs hela Lars Dagerholts blogginlägg här.