Annons
Migränmedicin subventioneras

Migränmedicin subventioneras

TLV har beslutat att det förebyggande migränläkemedlet Aimovig ska ingå i läkemedelsförmånen.

14 dec 2018, kl 15:54
0

Annons

Som ett av de första länderna i Europa kommer Sverige att subventionera migränläkemedlet Aimovig, för de svårast sjuka migränpatienterna. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Aimovig (erenumab) är en monoklonal antikropp mot migrän som godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i somras. Det ges som självadministrerade injektioner en gång i månaden.

TLV har, som Läkemedelsvärlden tidigare berättat, utrett behandlingsnyttan kontra kostnaderna och bedömer nu att kostnaden för att behandla med Aimovig är rimlig i förhållande till nyttan för patienter med kronisk migrän. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än tre månader, varav minst åtta dagar ska ha varit med migränhuvudvärk.

Det är endast för de svåraste fallen som i nuläget Aimovig subventioneras. För att få prova läkemedlet inom förmånen ska patienter med kronisk migrän inte ha fått effekt av eller inte tolererat minst två andra förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att subventionen begränsas till patienter med kronisk migrän och att det är patienterna med störst behov som behandlas kommer endast vissa läkare få skriva ut Aimovig med subvention. Det handlar om läkare vid neurologkliniker, andra neurologer samt läkare som specialiserat sig på migränbehandling.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och landstingen enats om att teckna en sidoöverenskommelse som gör att kostnaden för användning av Aimovig minskar.

Aimovig är föremål för så kallat ordnat införande i landstingen. Landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att komma med en rekommendation om hur Aimovig ska användas i vården.

Fler liknande läkemedel är på väg in på den svenska marknaden.