Annons
Mångmiljonbud på svenska Wilson Therapeutics

Mångmiljonbud på svenska Wilson Therapeutics

Det amerikanska särläkemedelsföretaget Alexion har lagt ett bud. Aktieägarna rekommenderas att anta det.

11 apr 2018, kl 08:28
0

Annons

Läkemedelsföretaget Alexion Pharmaceuticals, med säte i USA, har lagt ett bud på det svenska bolaget Wilson Therapeutics värt 232 kronor per aktie, vilket totalt innebär drygt 6,5 miljarder kronor.

Det oberoende utskottet i styrelsen för Wilson Therapeutics rekommenderar aktiägarna att anta erbjudandet.

Wilson Therapeutics utvecklar läkemedel mot ovanliga kopparrelaterade sjukdomar, där läkemedelskandidaten WTX101 (tetrathiomolybdat) som en ny behandling av Wilsons sjukdom, kommit längst.

I en nyligen påbörjad fas III-studie ska WTX101, som är en ny typ av kopparbindande substans, jämföras med dagens standardbehandling. En tidigare fas II-studie visade att substansen sänkte och kontrollerade de toxiska nivåerna av koppar och tolererades väl av studiedeltagarna.

Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom som innebär en nedsatt förmåga att transportera och utsöndra koppar på grund av att proteinet ATB7P inte fungerar tillräckligt bra. Detta leder till att fritt koppar sprids i blodomloppet och i förlängningen till att skadliga kopparnivåer ansamlas i levern, hjärnan och andra organ. Ungefär en på 30 000 individer världen över är drabbade.

WTX101 har beviljats särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av patienter med Wilsons sjukdom.

Den potentiella köparen Alexion utvecklar även det läkemedel mot ovanliga sjukdomar. Bland annat läkemedlet Soliris (eculizumab) för behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH), hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) och myasthenia gravis (gMG). Samtliga sjukdomar orsakas av en inflammation som antingen angriper blodkropparna eller musklerna.

I budet från Alexion anger bolaget att man inte förutser att uppköpet kommer att innebära ”några negativa effekter” för Wilson Therapeutics organisation och dess anställda.

Wilson Theraputics hade i slutet av 2017 13 anställda och bolaget leds av vd Jonas Hansson.