Många osäkra på den farmaceutiska rollen

Många osäkra på den farmaceutiska rollen

Vilka är de dagliga hindren i läkemedelskedjan? Mikael Hoffmann bloggar om projektet som adresserar frågorna i vardagen snarare än på organisationsnivå.

16 feb 2017, kl 11:45
0

Annons

I stiftelsen NEPI:s samverkansprojekt har syftet varit att lyfta fram diskussionen kring vilka hinder olika aktörer ser i läkemedelskedjan och vad som kan göras åt dem.

En av projektets viktigaste slutsatser från är att det saknas en gemensam och organisations- och yrkesöverskridande beskrivning av processen läkemedelsordination – beredning/expedition – administrering/egenadministrering.

Många i projektet upplevde också en stor osäkerhet kring den farmaceutiska rollen, både inom öppenvårds- och sjukhusfarmacin. Utan gemensam bild av verkligheten är det svårt att samverka.

Läs hela Mikael Hoffmanns blogg här.