”Det är många goda krafter drar åt rätt håll”

Det har varit ett bra life science-år, trots att Sverige missade EMA, skriver Lars Dagerholt i årets sista blogg.

21 Dec 2017, kl 12:30
0

“Det började bra. I januari i år hade vi ett särskilt EMA-sekretariat som regeringen utsett för att marknadsföra Sverige som en god hemvist för det europeiska läkemedelsverket.
Sedan 2015 har vi ett life science-råd som jobbar med att fokusera goda insatser som främjar sektorn – som levererade även under 2017. Inför 2018 kan det ju bara bli bättre.”

Här läser du hela Läs hela Lars Dagerholts blogg, som också är årets sista.