Annons

Lundbeck misstänks för bestickning

Biträdande chefsåklagaren i Kristianstad har beslutat att inleda en förundersökning riktad mot läkemedelsföretaget Lundbeck, som misstänks för mutbrott.

28 aug 2003, kl 17:55
0

Annons

Målet kan få stor principiell betydelse för läkemedelsbranschens framtida kontakter med förskrivarna.

I det aktuella fallet har Lundbeck erbjudit en bok till läkare i samband med ett informationstillfälle för läkemedel inom
depressionsområdet. I brevet som distribuerades erbjöds läkarna ett personligt informationsbesök och i samband med mötet ett exemplar av boken. Boken ifråga heter "Stress – den nya ohälsan" av Peter Währborg.

Läkemedelsindustrins eget granskningsorgan NBL har redan granskat ärendet och anser att inbjudan domineras av boken som anledning till bokningsbesöket, och fällde därför Lundbeck på denna punkt.

? Det är självklart att alla som efterfrågar utbildningsmaterial får det oavsett personligt besök eller inte. Brevet var kanske otydligt formulerat så nu välkomnar vi en granskning för att få klarhet i praxis, säger Leif Jokinen, vd för svenska Lundbeck i ett pressmeddelande.

Enligt Richard Bergström, vd i Läkemedelsindustriföreningen, är fallet intressant ur två aspekter.

? Dels var gåvans värde i det här fallet ringa, dels krävde gåvan en motprestation i form av deltagande i en informationsträff, säger han till Dagens Medicin.

Enligt tidningen kommer den nyinrättade statliga enheten för korruptionsbrottslighet att prioritera läkarnas kontakter med läkemedelsindustrin under hösten, vilket kan komma att resultera i att fler förundersökningar inleds.