Lif vill skärpa krav kring vaccinationskampanjer

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, vill skärpa branschens egna krav på
hur kampanjer om vaccinationer får gå till. Föreningen har formulerat
ett förslag som nu är ute på remiss.

2 maj 2011, kl 11:35
0

Annons

Kampanjer för vaccination mot infektionssjukdomar är undantagna från reglerna om att receptbelagda läkemedel inte får marknadsföras till allmänheten. Men läkemedelsbranschen har genom Lif ett eget etiskt regelverk att hålla sig till vad gäller dessa kampanjer. Nu vill Lif själva skärpa kraven för dessa.

Branschen har fått kritik för hur företagen formulerar informationen som enligt kritiker många gånger är alltför lik reklam. Syftet med förslaget är enligt Lif att kampanjerna ska vara just information om själva vaccinationen mot infektionssjukdomen och inte reklam för ett visst vaccin.

Förslaget innebär bland annat att i kampanj som förhandsgodkänts av Lif får inga produktnamn, produktlogotyper eller liknande kännetecken finnas med. En vaccinationskampanj får inte heller spridas via direktdistribuerat informationsmaterial vare sig adresserat eller oadresserat.

Berörda kan lämna synpunkter på förslaget, som finns i sin helhet på Lif:s hemsida, fram till den 6 maj.