?Långtgående slutsatser av skakig TrioBe-studie?

Allmänläkaren Anders Hernborg anser att IHE:s uträkning av den eventuella nyttan av TrioBe är minst sagt skakig.

14 jun 2007, kl 17:19
0

Hälsoekonomin har knappast ett etablerat förtroende i hela läkarkåren. Mitt eget förtroende sviktar när jag läser om ekonomiska modeller på tveksam grund. Inte blev det bättre efter att jag sett vad homocysteinforskare i Lund satt ihop med hjälp av pengar från TrioBe-säljande Recip AB och hälsoekonomer från IHE.
IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, är enligt sin egen hemsida på nätet ?ett icke vinstsyftande forsknings- och utredningsinstitut med målsättningen att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling.?
IHE har med stöd från Recip, som säljer en populär vitamintablett, TrioBe, medverkat till en häpnadsväckande hälsoekonomisk studie som antyder att man skulle kunna spara upp till 28 320 kronor per år per demenspatient som behandlas med vitamintabletten.
Studien föreligger än så länge bara som poster, vilken presenterats på en hälsoekonomisk kongress i Venedig i år. I ett utskick till allmänläkare har Recip åberopat den aktuella studien som grund för att boka säljbesök till hösten. Man lockar med rubriken ?Finns det pengar att spara på att behandla med TrioBe??


Det kan hävdas att man borde invänta en fullständig tidskriftsartikel innan man kritiserar studien, men här är enligt min mening bristerna så fundamentala att de knappast kan räddas av en utvidgad artikel.
I SBU-rapporten om demenssjukdomar från 2006 konstateras:
?Behandling med vitaminer, till exempel B12 eller folsyra, som sänker homocysteinhalten, ger dock ingen förbättring av den kognitiva förmågan hos patienter med nedsatt kognitiv funktion.?
TrioBe innehåller just B12, folsyra och B6-vitamin. Det står naturligtvis envar fritt att utmana SBUs slutsats. Men då krävs studier av annan kaliber än den aktuella.


Syftet med IHE-studien var enligt postern att göra en undersökande hälsoekonomisk analys av behandling med en fast kombination av vitamin B12, B6 och folsyra (läs TrioBe) på en definierad population (41 personer) med lätt till medelsvår demens.
Man studerade sänkningen i mätresultat på den kognitiva testen MMSE (i Sverige ofta kallat Mini Mental Test) hos 13 demenspatienter som samtidigt fick kolinesterashämmare och 28 stycken utan kolinesterashämmare före och efter behandling med TrioBe. Inklusion i studien baserades på förhöjda homocysteinvärden som ansågs betyda B12- och folatbrist.
Nedgången i MMSE-poäng i de bägge grupperna jämförs med vad? Jo, märkligt nog finns ingen kontrollgrupp från samma patientmaterial och därmed naturligtvis ingen randomisering. Man jämför med förväntad nedgång av MMSE utifrån en metaanalys av Han publicerad år 2000. Hade även dessa förhöjt homocystein? Är historiska kontroller från andra länder relevanta?


Skillnaden mellan den förväntade nedgången, från litteraturen, och i den egna studien under B-vitaminintaget blir i hela materialet 1,4 poäng med en stor spridning, standarddeviationen är 2,8. Någon signifikansberäkning på skillnaden i det lilla materialet redovisas ej. MMSE-skalan går från 30 poäng hos de friskaste till noll hos de gravast dementa.
Utifrån sin studie drar hälsoekonomerna slutsatsen att en besparing på 10.620-28.320 kr per patient och år, för dem som inte står på kolinesterashämmare, skulle vara möjliga att vinna. Siffran var lägre om man samtidigt fick kolinesterashämmare.
Finns symtom på B-vitaminbrist och bristen kan bekräftas med labanalyser finns billigare och effektivare behandling med högre doser B12 och folsyra än de som finns i en TrioBe-tablett. Recip AB har redan fällts åtminstone sju gånger för sin regelvidriga TrioBe-marknadsföring av Läkemedelindustriföreningens egna granskningsorgan IGM och NBL och dömts att böta sammanlagt över en halv miljon kronor. Möjligen har detta bidragit till att man valt att numera stå utanför Lif.


IHE bidrar genom denna typ av meningslösa studier, som skrupelfritt används i marknadsföring, knappast till att förstärka hälsoekonomins förtroende.


Anders Hernborg
allmänläkare Halmstad
Anders.Hernborg@telia.com 


Referenser.
1. Glenngård A, Nilsson K, Edvinsson L, Persson U. Potential cost offset associated with treatment of vitamin B deficiency in elderly patients with mild to moderate dementia. The Eight Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry; Investing in Mental Health Policy and Economics Reseach, Venedig 9-11 mars, 2007. Abstract poster.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng