Annons

Läkemedelsverket pratar miljö i Indien

Den här veckan pågår vad som kallas Indo-Swedish Health Week i
Indien. På plats är bland andra Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte
Unger och generaldirektör Christina Åkerman. Tanken är att de ska
besöka produktionsanläggningar och diskutera tillsyn och miljöarbete.

1 feb 2010, kl 13:16
0

Annons

En allt större del av den globala läkemedelstillverkningen förläggs till Indien. Många produkter som säljs på den svenska marknaden har visat sig produceras i fabriker med dåliga reningsanläggningar som släpper ut höga halter av bland annat antibiotika. Mellan den 1 och 5 februari pågår Indo-Swedish Health Week med syfte att Sverige och Indien ska utbyta kunskaper inom hälsoområdet.

Som en del i arbetet är en delegation från Sverige med bland andra folkhälsominister Maria Larsson på plats i Indien. Från Läkemedelsverket är gd Christina Åkerman och miljöchef Charlotte Unger med för att diskutera hållbar utveckling inom läkemedelsområdet.
– Med tanke på att en stor del av den globala läkemedelsproduktionen sker i lågkostnadsländer är problemen med utsläpp allvarliga eftersom de kan öka risken för att resistenta bakteriestammar utvecklas, säger Charlotte Unger i en presskommentar.

Hon är en av dem som står bakom den rapport som Läkemedelsverket i december presenterade på uppdrag av regeringen. Där togs just problemen med att kontrollera produktionsanläggningar i andar länder upp. Ett förslag från Läkemedelsverket var att ett krav på miljöcertifikat för läkemedelstillverkning ska införas i lagstiftningen om god tillverkningssed GMP.

Hon hoppas att resan ska leda till direkta kontakter med myndigheter och tillverkare ska kunna ge kunskap som kan ge förutsättningar att påverka situationen. Förutom miljö kommer de svenska representanterna att diskutera illegal tillverkning och säkerhet.

Läs mer om Läkemedelsverkets miljöarbete i en intervju med Charlotte Unger i nr 1/10 av LmV. Tidningen kommer ut den 5 februari.