Annons

?Läkemedelsprofiler ger större möjligheter?

APODOSORDINATIONER, ANDRA INLÄGGET, REPLIK PÅ INLÄGG FRÅN JAN-OLOF ÖGREN I LMV 1-2/05

24 feb 2005, kl 13:35
0

Jan-Erik Ögren tar upp frågeställningar som berör flera av Apotekets tjänster: Läkemedelsprofiler, Läkemedelsgenomgångar och Apodos. Dessutomhar vi med stor sannolikhet snart en gemensam läkemedelsförteckning för alla receptkunder i Sverige. Gemensamt för dessa är att de till grund har en förteckning över en individs receptbelagda läkemedel. Men utöver det finns det skillnader.

Visst finns det mycket man kan åstadkomma med hjälp av en samlad läkemedelsdokumentation. Men det är skillnad på att enbart ha en lista att utgå från, som i Apodos, och att också ha en dialog med läkemedelsanvändaren och/eller dennes vårdare, som är fallet med Läkemedelsprofiler respektive Läkemedelsgenomgångar.

Antalet läkemedel som förskrivits till en person kan vara av intresse i sig, men mer intressant torde vara hur väl målet med läkemedelsbehandlingen uppfylls. Med en lista i handen, som i Apodos, kan man upptäcka interaktioner, dubbelförskrivningar etcetera Med samtalet som instrument och listan som hjälp kan man ta hänsyn till andra faktorer som rör läkemedelsanvändningen: huruvida läkemedlet/-medlen har önskad effekt, praktiska problem, upplevda biverkningar och hur dessa kan lindras eller förhindras, om användningen avviker från förskrivningen, oro inför läkemedelsbehandling, bristande motivation etcetera.


Läkemedelsprofiler är en tjänst som vänder sig till apotekskunder som själva administrerar sina läkemedel. Tjänsten syftar till att förbättra utfallet av läkemedelsbehandlingen, genom att kunden upplever en ökad trygghet och ökad kunskap om sina läkemedel.

I projektet Läkemedelsprofiler 2001-2003 gjordes en utvärdering som innehöll flera olika perspektiv, däribland samarbetet med förskrivare, antal läkemedelsrelaterade problem och sjukvårdsutnyttjande. Apoteket finansierar idag en doktorandtjänst som innefattar utvärdering av Läkemedelsprofiler. Genom fokus på nytta för kunden, en systematisk dokumentation och en utvärdering med hög kvalitet hoppas vi att resultaten av läkemedelsprofilerna ska bli synliga.

Sofia Kälvemark Sporrong
Nationellt tjänsteansvarig
Läkemedelsprofiler, Apoteket AB