Annons

Läkare utan gränser väsnas för tillgång till läkemedel

Läkare utan gränser höll en otyst minut för allas tillgång till medicin. Organisationen menar att tillgången på generika är under attack från flera håll och miljoner fattigas liv hotas när de riskerar att bli utan viktiga mediciner.

12 apr 2012, kl 11:57
0

Annons

En mycket stor del av de läkemedel Läkare utan gränser använder för att behandla sina patienter är just generika, som produceras i Indien. Exempelvis kommer 80 procent av organisationens hivmediciner därifrån. Priset på dessa har sedan generikatillverkningen satte fart sjunkit från 10 000 dollar om året per patient och år (år 2000) till cirka 150 dollar idag, vilket innebär att många fler patienter har kunnat få vård.

Men nu menar Läkare utan gränser att generika och därmed fattiga människors tillgång till medicin är under attack från tre håll samtidigt. Dels har läkemedelsföretaget Novartis stämt den indiska staten för få dem att bevilja fler patent på läkemedel, även när de inte är innovativa nog.

Sen håller EU och Indien, till stor del bakom lyckta dörrar, på att förhandla fram ett frihandelsavtal där EU ställt krav som kommer att försvåra tillverkningen och distributionen av generika om de skrivs in i avtalet.

Slutligen är man kritiska mot Acta-avtalet, som förhandlats fram mellan ett antal länder, som också hotar fattigas tillgång till mediciner eftersom det bland annat kan leda till att lagliga kopior beslagtas av tulltjänstemän eller på andra sätt hindras att nå de behövande patienterna i tid eller överhuvudtaget.

? Vi ser en mycket oroande trend av attacker mot fattiga människors tillgång till läkemedel. Alla hoten är allvarliga var för sig, men tillsammans blir de helt förödande för miljoner människors framtida hälsa säger PehrOlov Pehrson, infektionsläkare och Läkare utan gränsers expert på generiska läkemedel och patentfrågor.

Den otysta minuten hålls på Sergels torg i Stockholm idag torsdag den 12 april kl 12.